Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică

Proceduri echivalare credite

Procedura_echivalare_programe_complementare_Anexa_2_la_Nota_4663_DGMRURS_19.09.2022 

Procedura_echivalare_programe_abilitare_functionala_Anexa_3_la_Nota_4663_DGMRURS_19.09.2022

Documente utile

01.Repere pentru CMDFCD

02.Cadrul formarii continue

03. Calendar echivalare

04. FIŞA INDIVIDUALĂ DE CARIERĂ DIDACTICĂ

05. Modele fișe comisie CMDFCD – format word

06. Modele fișe comisie CMDFCD – format pdf

Prezentare ședință responsabili CMDFCD – 14.10.2022

ACTE NORMATIVE

  • Ordin nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 722 din 19.07.2022, Partea I.

 Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Conform prezentei metodologii – cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

 1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate –  programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

2)  Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare – programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

3)  Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională –  programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

Alte informații utile sunt disponibile în ordinul de ministru anexat. 

Metodologie cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice

Proceduri, instrumente și documente pentru operaționalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022

Responsabil comisie CMDFCD

Dragi colegi,

Conform OM nr. 4.224/6.07.2022  – Metodologia privind asigurarea calității programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile și a OM nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , la nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică (CMDFCD).

Casa Corpului Didactic, ca facilitator de formare, asigură suport unităților de învățământ, atât în procesul de monitorizare a impactului dezvoltării profesionale continue a personalului didactic, asupra calității procesului educațional, cât și în procesul de acumulare a creditelor profesionale transferabile, inclusiv prin recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile.

Vă rugăm să completați până luni, 26 septembrie 2022, în link-ul următor datele responsabilului CMDFCD de la nivelul unității de învățământ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2NhulCdzZHS82NkydJXNJyzV-PjdT2SE_d2UibJiKfKY8mw/viewform