Anunturi

În atenția bibliotecarilor și documentariștilor din județul Constanța,

Vineri, 19 noiembrie a.c., ora 10:30, Casa Corpului Didactic Constanța vă invită la activitatea metodică dedicată tuturor bibliotecarilor și documentariștilor din județul Constanța, întâlnire ce se va desfășura online.
Vă rugăm să ne confirmați prezența, completând formularul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm05P3lLD8mKlPHgo9eageanay__fI9qVYs4wA-glX92KPsg/viewform

Vă așteptăm cu interes la activitatea propusă!

Documentarist Casa Corpului Didactic Constanța,
Flavia-Alexandra PETROV

Biblioteca fără bullying

În atenția bibliotecarilor și documentariștilor din județul Constanța

Luni, 18 octombrie a.c., ora 11:00, Casa Corpului Didactic Constanța vă invită la atelierul de lucru cu tema ”Biblioteca fără bullying”, atelier ce se va desfășura online.

Vă rugăm să ne confirmați prezența, completând formularul* de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4BkQmxbSNvmIa7s3tClVGZbxfqVPS9pHVTBSzqVg-Ky2jig/viewform

*Prin completarea acestui formular vă asumați respectarea normelor de protecție în vigoare față de răspândirea infecției cu Coronavirus (COVID-19) referitoare la distanța fizică și purtarea măștii!

Vă așteptăm cu interes la activitatea propusă!

Documentarist Casa Corpului Didactic Constanța,

Flavia-Alexandra PETROV

Bibliografie concurs directori

Stimați colegi,

Pentru a veni în sprijinul celor care și-au depus dosarele pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021, Casa Corpului Didactic Constanța, prin Compartimentul Bibliotecă/ Centru de Documentare și Informare, vă pune la dispoziție cele trei titluri din cadrul bibliografiei date (Anexa 12 la Ordinul 4597/2021), și anume:

 1. Bush, Tony, Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Editura Polirom, Iași , 2015 (cap. 1, 2, 3, 4, 8);
 2. Hattie, John, Învățarea vizibilă, Editura Trei, București, 2014 (cap. 9);
 3. Senge, Peter (coord.), Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație, Editura Trei, București, 2016, (cap. VIII.1, IX, XII, XIII.1).

Cei care doresc acest serviciu sunt rugați să completeze următorul formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4wvgozH4oTaOsFumaSOPE1KHWBLoplhzEruCI0xUM2X_8Zg/viewform

***Menționăm faptul că documentele solicitate sunt utilizate conform art. 5 lit. c) din DIRECTIVA 2001/29/C.E. A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională și respectând prevederile Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Succes!

ECHIVALAREA CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE

În ațenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin.(1).

CALENDAR ECHIVALARE:

1 septembrie – 15 noiembrie:

 • Personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, carte de identitate, certificat de căsătorie (dacă este cazul), certificat de naștere și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;

15 – 18 noiembrie, ora 16,00

 • Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea formularului de aici pentru centralizarea la nivelul județului Constanța

16 – 18 noiembrie

 • Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ.

Repartizarea profesorilor metodiști ai Casei Corpului Didactic Constanța în comisiile de echivalare în credite profesionale transferabile a fost transmisă pe e-mail persoanelor desemnate de unitățile de învățământ.

18 – 19 noiembrie

 • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);
 • Întocmirea deciziilor de constituire a comisiilor pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue.

22 noiembrie – 22 decembrie 2021, 10 – 14 ianuarie 2022:

 • Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea și analizează dosarele privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1);
 • După analizarea dosarelor, rezultatele evaluării sunt validate de consiliul de administrație al unității de învățământ;
 • Unitatea de învățământ eliberează adeverințe privind echivalea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7, alin (1).

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

ANEXE:

 1. model cerere echivalare credite 2021
 2. model adeverință_echivalare credite 2021
 3. model Decizie comisie
 4. model fisa evaluare_echivalare credite 2021
 5. model PV_echivalare credite 2021
 6. OMEC_5967

Profesori metodiști:

Narciz Amza – narciz.amza@ccdconstanta.ro

Laura Secu – laura.secu@ccdconstanta.ro, tel. 0724626626

 

click-Educația

 Sesiunea de comunicări metodico-științifice „COLOCVII DIDACTICE”

Ediția a XXIX-a

 Iunie 2021

Cadrul didactic excelează într-o serie de roluri care îi permit să își adapteze în permanență activitatea la realitățile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor. Aceste roluri îl includ pe acela de arhitect al proceselor de învățare, facilitator al învățării, pe cel de conector între actorii interni și externi ai școlii, pe acela de mentor al elevilor, pe acela de inovator în educație, cadrul didactic fiind o persoană care învață pe tot parcursul vieții și se adaptează la realitățile cotidiene aflate în schimbare. – Proiectul „România Educată” (extras din raportul grupului de lucru „Cariera didactică”)

În contextul actual, al predării online, al învățământului la distanță și al provocărilor ridicate de utilizarea noilor tehnologii digitale, cadrele didactice, elevii și părinții au fost puși în situația de a adopta în mod accelerat noi modalități de conectare socială și de continuare a activităților educative, profesionale și culturale.

Educația digitală a adus o viziune nouă asupra învățării prin descoperirea oportunităților oferite de tehnologiile de informare și comunicare: interconectivitate educațională și socială, lucru colaborativ și schimb de conținut pedagogic digital, bune practici împărtășite, noi modalități de adaptare la meseriile viitorului. Școala trebuie să devină un spațiu flexibil și deschis inovării, să creeze veritabile comunități de învățare, integrându-se astfel cerințelor Comisiei Europene pentru următorii ani privind Planul de Acțiune pentru Educația Digitală.

În acord cu politicile educaționale, Casa Corpului Didactic Constanța, în calitate de furnizor de formare și centru de resurse, asistenţă educaţională şi managerială, a venit în sprijinul cadrelor didactice  și al personalului auxiliar cu o ofertă adaptată, prin cursuri de formare continuă și ateliere online care au permis formabililor să se concentreze pe dezvoltarea competențelor digitale și pe descoperirea elementelor cu impact calitativ asupra educației.

Tot astfel, în spiritul bunei colaborări, vă invităm la cea de a XXIX-a ediție a „Colocviilor Didactice” și vă propunem să împărtășim din experiența acumulată în această perioadă, din exemplele de bune practici și din reușitele dumneavoastră profesionale.

Tema de anul acesta, click-Educația, este un prilej de a identifica oportunitățile pe care educația online le oferă, în pofida, poate, a unor limite și dificultăți întâmpinate.

Descoperirea și utilizarea adecvată a unui instrument digital, feedback pozitiv din partea elevilor, aplicații gândite și adaptate pentru mediul online, un material, o aplicație sau un joc create în acest scop reprezintă plus-valoare în activitatea de la clasă și merită promovate în comunitatea „Colocviilor”.

Așa cum v-am obișnuit, cele mai bune exemple de bune practici implementate în clasa virtuală şi care vor respecta criteriile de redactare, vor fi selectate pentru ediţia online a revistei „DYNAMIS”, ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332.

Vă așteptăm cu mult interes!

LUCRARE Criterii redactare si macheta

RESURSA Fișa prezentare

Argument

Programul „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă 

 

Casa Corpului Didactic Constanța în parteneriat cu Fundația Transylvania College vă invită să vă înscrieți la programul de formare continuă „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă”, formatori Simona Baciu și Gabriela Secoșan.

“Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă” este un program de formare gratuit și este destinat cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Constanța.

Programul de formare este conceput sub forma unui ghid foarte practic, ușor de urmat, care conduce la dezvoltarea unor strategii de susținere emoțională pentru a reduce stresul zilnic, construind potențialul individual al fiecărui participant pentru a putea preda cu entuziasm și motivație. Acest program se derulează pe parcursul a 5 săptămâni și cuprinde 5 webinarii sincron (1 întâlnire de 40 de minute la începutul fiecărei săptămâni), studiu individual ghidat pe platformă digitală și întâlniri cu grupuri de reflecție. Structura programului de formare îmbină o parte teoretică și una practică, prin implementarea unor concepte de actualitate, a exercițiilor și tehnicilor prezentate în curs, însumând 25 de ore.

Persoanele care doresc să participe în grupa cu începere în data de 25 mai 2021, se pot înscrie până la data de 21 mai 2021, accesând linkul: https://forms.gle/8ofQthnZoLkt7oSt9

Scrisoare profesori Constanța

Prezentare Program „Starea de bine a profesorului”

Simpozionul Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”

Dragi colegi,

Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează Simpozionul Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”, Ediția a IV-a.

Organizarea acestui eveniment are ca scop valorificarea experiențelor din mediul școlar incluziv în abordarea problematicii elevilor cu cerințe educative speciale, având ca grup țintă: cadre didactice interesate de această problematică, preșcolari și elevi din unitățile de învățământ, studenți.

Simpozionul se va desfășura în data de 14 mai 2021, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Bulevardul Mamaia, nr. 193 și online.

Secțiuni:

I.            Metode interactive în educaţia incluzivă – sesiune de comunicări/ lucrări ştiinţifice – termen de transmitere lucrări: 7 mai 2021.

II.            Educaţia incluzivă aplicată – exemple de bune practici – sesiune de comunicări/ lucrări ştiinţifice – termen de transmitere lucrări: 7 mai 2021.

III.            Eu în școala incluzivă – concurs de lucrări artistice tematice – termen de depunere lucrări: 29 aprilie 2021.

IV.            Webinarii susținute de specialiști în domeniu, având ca tematică problematica preșcolarilor/elevilor cu CES:

1.      Modelări comportamentale ale cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES”

– Lect. univ.dr. Totolan Damian, UOC – FPSE

– Prof. logoped dr. Totolan Ecaterina, CJRAE Constanța

2.      „Educația incluzivă: aspirații  și realități”

–          Prof.univ.dr. Traian Vrăsmaș, UOC – FPSE

3.      „Șanse egale pentru elevii cu CES”

– Prof psihopedagog Georgiana Soare, C.Ș.E.I. „Delfinul” Constanța

– Prof psihopedagog Adina Sandu, CJRAE Constanța

4.      „Tehnici creative în activitățile cu copiii cu CES”

– Prof. consilier școlar dr. Barbaroș Tatiana, CJRAE Constanța

5.      „Să aud, să văd, să simt, să comunic”

–          Psiholog psihoterapeut Bălan Cristinel

Înscrierea la webinarii se va face până la data de 29 aprilie 2021, prin completarea datelor solicitate, accesând link-ul: https://forms.gle/dqzvudK4Wb3XAzEz8

Înscrierile vor fi confirmate/înregistrate în limita numărului de locuri disponibile.

Regăsiți, în attach, Regulamentul de organizare și desfășurare a Simpozionului Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”.

Link-uri unde este prezentat evenimentul:
Pagina de socializare a CJRAE Constanța:

În numele echipei de organizare,

Director CJRAE Constanța,                                                               Coordonator CJAP,

Prof. consilier școlar drd. Irina Ermolaev                       Prof. consilier școlar Laura Elena Secu

 

Diseminare Campanie gratuită pentru profesori- ECDL Pedagogie digitală

Vă transmitem, în atașament, adresa Ministerului Educației nr.8596M/12.02.2021 privind diseminarea Campaniei gratuite pentru profesori- ECDL Pedagogie digitală.

Vă rugăm să diseminați informațiile la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul dumneavoastră.

Adresa 8596M

 

Ziua limbii materne

Criteriile de tehnoredactare a lucrărilor pot fi consultate aici

 

 

Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

 

Anunț promovare

Casa Corpului Didactic Constanța, organizează examen de promovare în trepte profesionale.

Detalii aici.

Director,

Prof. Dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA

Către cadrele didactice și studenții D.P.P.D. Constanța,

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în această perioadă, vă puteți adresa pe adresa de email oficială a instituției noastre (ccd.cta@gmail.com), unde vă stăm la dispoziție cu serviciul de scanare a max. 30 de pagini dintr-un document/ mai multe documente solicitate de către dumneavoastră și existente în fondul psiho-pedagogic al bibliotecii.

Timpul de răspuns este de 3-5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea cererii.

Serviciul este gratuit!

 

Documentarist C.C.D.,

Petrov Flavia Alexandra

Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale

 Stimaţi colegi,
vă informăm că, în perioada 7-16 ianuarie 2020 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare face înscrieri pentru Programul de formare continuă „Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM”, acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019, 60 de ore, 15 CTP, 350 de lei.
Link înscriere: https://forms.gle/FEPMCanCqSXWCpvT9
Detalii privind înscrierea aici 

Informații suplimentare aici – 11.01.2020

Oferta De Formare CCD Constanța 2020-2021
Oferta De Formare CCD Constanța 2020-2021
Oferta-de-formare-CCD-Constanta-2020-2021.pdf
888 KiB
163 Downloads
Details
PROCEDURA CTP-MEN ECHIVALARE PROGRAME SPECIALE
PROCEDURA CTP-MEN ECHIVALARE PROGRAME SPECIALE
PROCEDURA-CTP-MEN-ECHIVALARE-PROGRAME-SPECIALE.pdf
8.3 MiB
879 Downloads
Details
Workshop international
Workshop international
WORKSHOP-PRAGA-CCD-C-final.pdf
407 KiB
391 Downloads
Details
Regulament Concurs Drepturile Omului
Regulament Concurs Drepturile Omului
Regulament-concurs-drepturile-omului.PDF
582 KiB
595 Downloads
Details
Anunt Selectie Profesori Formatori
Anunt Selectie Profesori Formatori
Anunt-Selectie-Profesori-Formatori.pdf
613 KiB
784 Downloads
Details
Anunt Concurs DOCUMENTARIST  CCD 2
Anunt Concurs DOCUMENTARIST CCD 2
Anunt-concurs_DOCUMENTARIST-CCD_2.pdf
504 KiB
528 Downloads
Details
Anunt Concurs Secretar CCD 2
Anunt Concurs Secretar CCD 2
Anunt-concurs-secretar-CCD_2.pdf
631 KiB
608 Downloads
Details
Anunt Concurs Informatician  CCD 2
Anunt Concurs Informatician CCD 2
Anunt-concurs-informatician-CCD_2.pdf
567 KiB
454 Downloads
Details
Anunt Cursuri OSCINT Pentru MEP
Anunt Cursuri OSCINT Pentru MEP
Anunt-cursuri-OSCINT-pentru-MEP.doc
96 KiB
510 Downloads
Details
Anunt concurs documentarist
Anunt concurs documentarist
anunt-concurs-DOCUMENTARISTccd.docx
353 KiB
596 Downloads
Details
Concurs documentarist
Concurs documentarist
contractual-vacant_documentarist.doc
44 KiB
264 Downloads
Details
Anunt Concurs Informatician  CCD
Anunt Concurs Informatician CCD
Anunt-concurs-informatician-CCD.docx
352 KiB
27 Downloads
Details
Anunt concurs secretar
Anunt concurs secretar
Anunt-concurs-secretar-CCD.docx
354 KiB
529 Downloads
Details
DYNAMIS 3
DYNAMIS 3
DYNAMIS-3.pdf
6.9 MiB
407 Downloads
Details
Bibliografie concurs director/director adjunct
32.9 MiB
566 Downloads
Details
Anunt Concurs Ccd
Anunt Concurs Ccd
anunt-concurs-ccd.PDF
561 KiB
578 Downloads
Details
Dynamis Nr.2 2015
Dynamis Nr.2 2015
Dynamis_nr.2_2015.pdf
2.1 MiB
725 Downloads
Details
Anunt Lansare Curs PC Oct
Anunt Lansare Curs PC Oct
anunt lansare curs PC oct.docx
14 KiB
595 Downloads
Details
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt inscrieri OSCINT 2014.pdf
149 KiB
0 Downloads
Details
Incheiere An
Incheiere An
incheiere an.docx
13 KiB
438 Downloads
Details
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA .doc
203 KiB
777 Downloads
Details
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE.doc
81 KiB
568 Downloads
Details
Simpozion International Dambovita
Simpozion International Dambovita
Simpozion International Dambovita.docx
36 KiB
880 Downloads
Details
Procedura Concurs Profesori Metodisti Ccd Ct
Procedura Concurs Profesori Metodisti Ccd Ct
procedura_concurs_profesori_metodisti_ccd_ct.pdf
383 KiB
761 Downloads
Details
Anunt Concurs Profesori Metodisti Ccd
Anunt Concurs Profesori Metodisti Ccd
anunt_concurs_profesori_metodisti_ccd.doc
176 KiB
825 Downloads
Details

Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt inscrieri OSCINT 2014.pdf
149 KiB
0 Downloads
Details