Anunțuri proiect PROF

Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, PROF III – Management educațional în context mentoral și PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 –  Profesionalizarea carierei didactice-PROF

PROF_146587_Adresa_nr_658_24.11.2022

PROF_146587_Anexa_1_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Arondare

PROF_146587_Anexa_2_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Calendar

PROF_146587_Anexa_3_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Conditii

PROF_146587_Anexa_4_a_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_PROF_III

PROF_146587_Anexa_4_b_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_PROF_IV

PROF_146587_Anexa_5_la_Adresa_nr_658_24.11.2022_Precizari

 

Adresa ME – Participare ateliere de lucru PROF, 14-16 decembrie 2022

Detalii aici

Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate – „PROF III” și „PROF IV”, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”

Detalii aici

ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE ATELIERE DE LUCRU – MENTORAT DIDACTIC

în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Invitație de participare: Instrucțiuni privind achiziția de servicii organizare evenimente – ateliere de lucru mentorat didactic

Invitație de participare

Caiet de sarcini

Anexe – Modele Formulare

Model contract

Anunț formatori PROF III și PROF IV

În atenția cadrelor didactice care au finalizat programele de formare PROF I și PROF II

Adresa_nr_467

Anexa_1_la_Adresa_nr_467

Anexa_2_la_Adresa_nr_467

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR

în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,
Partener P8  în cadrul proiectuluiPOCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF”POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6

conform Apelului de selecție nr. 3 – Nr. 375 /ID 146587/CCD CT/30.06.2022

Detalii aici, postat la data de 22.07.2022

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,
Partener P8  în cadrul proiectuluiPOCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF”POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6

conform Apelului de selecție nr. 3 – Nr. 375 /ID 146587/CCD CT/30.06.2022

Detalii aici, publicat la data de 19.07.2022

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII

ADMINISTRATIVE A DOSARELOR 

în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,
Partener P8  în cadrul proiectuluiPOCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF”POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6

conform Apelului de selecție nr. 3 – Nr. 375 /ID 146587/CCD CT/30.06.2022

Detalii aici – publicat la data de 12.07.2022.

APEL DE SELECȚIE Nr. 3 

Casa Corpului Didactic Constanța – Partener P8

Anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 1 post de expert în cadrul activităților/subactivităților: A7. – A7.1.

în afara organigramei Casei Corpului Didactic Constanța Partener P8,

în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587,

beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021 modificat prin actul adițional nr. 1

Detalii aici, publicat la data de 30.06.2022.

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR

 în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

 în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,

Partener P8  în cadrul proiectului

POCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF„

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6.

  conform Apelului de selecție nr.185/ID 146587/CCD CT/22.11.2021

Detalii aici – publicat 17.12.2021

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

 în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

 în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,

Partener P8  în cadrul proiectului

POCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF„

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6.

  conform Apelului de selecție nr.185/ID 146587/CCD CT/22.11.2021

Detalii aici – publicat 14.12.2021

REZULTATELE VERIFICĂRII ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE

A DOSARELOR

 în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

 în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,

Partener P8  în cadrul proiectului

POCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF„

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6.

  conform Apelului de selecție nr.185/ID 146587/CCD CT/22.11.2021

Detalii aici – publicat 07.12.2021.

APEL DE SELECȚIE Nr. 2 

Casa Corpului Didactic Constanța – Partener P8

Anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 3 posturi de experți în cadrul activităților/subactivităților: A3. – A3.4.; A7. – A7.1.

în afara organigramei Casei Corpului Didactic Constanța Partener P8,

în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587,

beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021 modificat prin actul adițional nr. 1

Detalii aici.

Înscrieri

INTERNATIONAL CONFERENCE on MENTORING in TEACHER EDUCATION and PROFESSIONAL TRAINING 

– ICM 2021 –

25 – 26 noiembrie 2021 Sibiu, Romania

 

În perioada 25-26 noiembrie 2021, se va organiza, în sistem online,  prima dintre cele două conferințe științifice internaționale pe tema carierei didactice din cadrul proiectului necompetitiv sistemic POCU, Profesionalizarea carierei didactice-PROF, destinată cadrelor didactice cu atribuții în domeniul formării continue. 

Rolul primei conferințe organizate de Ministerul Educației în cadrul proiectului PROF, conferință găzduită virtual de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, este acela de a elabora o diagnoză a sistemului de formare pentru cariera didactică  la nivel național, de a integra elementele definitorii pentru formarea profesională continuă în cariera didactică din România în cadrul european/internațional și de a stabili linii directoare pentru profesionalizarea carierei didactice prin restructurarea paradigmei formării și prin asumarea modelului mentoral ca model formator în cariera didactică. 

Buna funcționare a modelului mentoral este determinată de relația de cooperare instituțională între centrele de formare pentru cariera didactică, bazele de practică pedagogică-BPP și instituțiile  facilitatoare de formare continuă în cariera didactică, realizate în proiect în formatul centrelor de tutorat didactic-CTD-pe care le coordonați. 

Înscrierea se va face pe site-ul proiectului, unde veți găsi, pe lângă agendă,  informații relevante, actualizate în timp util:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIO8XCeixnG5nhcJsA8PyTvmcTRW3er1puYFgOo398iNc89Q/viewform

 https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/icm2021/en/

Selecție participanți programe de formare

în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587,

beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021

Anunț selecție – publicat la data de 13.09.2021

Adresa nr. 51/POCU_146587/09.09.2021

 

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR

în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

 în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,

Partener P8  în cadrul proiectului

POCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF”

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6., cod SMIS 146587

  conform APELULUI DE SELECȚIE NR. 1

Nr. 43/ID 146587/CCD CT/05.07.2021

 Detalii aici – publicat la data de 30.07.2021

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR

 în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipa,

 în afara organigramei  Casei Corpului Didactic Constanța,

Partener P8  în cadrul proiectului

POCU „Profesionalizarea carierei didactice  –  PROF„

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6.

  conform Apelului de selecție nr.43/ID 146587/CCD CT/05.07.2021

Detalii aici – publicat 27.07.2021. ora 14.00

Rezultat selecție dosare

Postat la data de 20.07.2021, ora 10.00

APEL DE SELECȚIE NR. 1 – Casa Corpului Didactic Constanța Partener P8 anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 6 posturi de experți

în cadrul activităților/subactivităților: A5. – A5.3., A6. – A6.1. + A6.2., A7. – A7.1.

în afara organigramei Casei Corpului Didactic Constanța Partener P8,

în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587,

beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021

 

Detalii aici – postat la data de 05.07.2021