Anunturi

Apel selecție formatori

Stimate colege, Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Constanța organizează selecție de formatori în vederea includerii unor noi programe de formare în Oferta pentru anul școlar 2024-2025.

Luând în considerare rezultatele analizei nevoilor de formare realizate pe parcursul acestui an școlar și prioritățile Ministerului Educației, vă recomandăm să încadrați tema programului de formare pe care doriți să îl propuneți în una dintre următoarele categorii:

 • didactică (pot fi teme care se adresează unei specialități sau teme cu adresabilitate generală);
 • educație antreprenorială/financiară;
 • educație pentru anticorupție;
 • educație pentru calitate;
 • educație interculturală;
 • managementul clasei.

Dosarul va cuprinde:

 • C.V. în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină
 • Copie după diploma de licență
 • Copie după certificatul de acordare a gradului didactic II/ gradului didactic I sau diploma de acordare a titlului științific de doctor
 • Acte care dovedesc competențe în domeniul tematic al programului de formare propus
 • Copie după certificatul de formator
 • Adeverință care atestă vechimea în învățământ de minimum 6 ani
 • Fișa de criterii curriculare (Anexa 1)
 • Suportul programului de formare (Anexa 2)
 • Agenda pe zile de formare (Anexa 3.a pentru programe în format online; Anexa 3.b pentru programe în format blended learning)

Transmiterea documentelor se va face până la data de 31 august 2024, pe adresa de e-mail ccd.cta@gmail.com

În urma evaluării, formatorii ale căror propuneri se încadrează în cerințe vor fi anunțați personal.

Așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră!

Echipa CCD Constanța

 

Ora de limba și literatura română în gimnaziu

Atelier de lucru

Casa Corpului Didactic Constanța organizează vineri, 5 aprilie, atelierul „Ora de limba și literatura română în gimnaziu”, în care vor fi abordate aspecte referitoare la proiectarea lecției de Limba și literatura română în gimnaziu din perspectiva învățării interactive și mixte, precum și la strategii de pregătire a elevilor pentru susținerea Evaluării Naționale, în vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute la simulările județene și națională.

Activitatea se va desfășura în sala de stagii a Casei Corpului Didactic Constanța (etaj I), în intervalul orar 14.00-17.00 și va fi moderat de profesor metodist Corina CUȘA. Înscrierile se fac în limita celor 25 de locuri, accesând linkul:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAAx8zAz5owKm9ltILKywB36qO7NXoN7v6rN2EEUQ_rIa-RQ/viewform

Colocvii didactice

ediția a XXXI-a

STAREA DE BINE ÎN COMUNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE

Dragi colege și colegi,

Casa Corpului Didactic Constanța organizează sâmbătă, 18.05.2024, a XXXI-a ediție a Colocviilor Didactice, care va avea ca temă „STAREA DE BINE ÎN COMUNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE”.

Vă invităm:

 • Să citiți ARGUMENTUL nostru aici
 • Să reflectați asupra experienței dumneavoastră profesionale și să alegeți ce doriți să împărtășiți colegilor, în una dintre cele trei secțiuni: PERSONAL DE PREDARE, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR, PERSONAL DE CONDUCERE.
 • Să elaborați fie o lucrare ale cărei criterii de redactare și machetă le găsiți aici, fie să faceți o prezentare a unei/unor resurse educaționale online pe care ați creat-o, pentru care găsiți fișa aici.
 • Să completați formularul de înscriere la sesiunea de comunicări accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfES6tuDkrjaRXfoZ9Uqh9fCpLr9b1O4pXFOnLmNYlVkLhjSQ/viewform

 • Să elaborați lucrarea sau să completați fișa de prezentare a resursei educaționale.
 • Să trimiteți materialul pe adresa: ccd.cta@gmail.com, până la data de 20.04.2024. E‑mailul va avea ca subiect: nume_prenume_CD_XXXI

Sesiunea de comunicări se va desfășura sâmbătă, 18.05.2024. Anunțul pentru locul în care se va desfășura și ora de începere se vor anunța cu câteva zile înainte de această dată.

Cele mai bune lucrări sau resurse educaționale prezentate în cadrul atelierelor în care ne vom reuni pentru a favoriza dialogul, şi care vor respecta criteriile de redactare, vor fi selectate pentru ediţia online a revistei „DYNAMIS”, ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332.

ECHIPA Casei Corpului Didactic Constanța

Atelier de lucru Implicațiile, riscurile și efectele consumului de droguri și a noilor substanțe psihoactive

– înscrieri încheiate –

Casa Corpului Didactic Constanța vă invită să participați la un nou atelier de lucruImplicațiile, riscurile si efectele consumului de droguri și a noilor substanțe psihoactive, dedicat cadrelor didactice din județul Constanța, activitate ce se va desfășura online. Revenim cu această activitate datorită numărului mare de solicitări la ediția anterioara (22 septembrie 2023).
Atelierul de lucru este moderat de specialistul C.P.E.C.A. Constanța, subcomisar de poliție-psiholog Mirea Roxana Ileana.
Moderatorul atelierului de lucru oferă o activitate de informare preventivă pe linie antidrog, transmiterea de informații viabile și științifice în vederea realizării unei rețele resursă-umană care, având în vedere specificul profesiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot interacționa cu persoane la risc de consum de droguri sau consumatoare de droguri.
Atelierul este gratuit și se va desfășura vineri, 20 octombrie 2023, între orele 12,00 – 14,00, în format webinar, pe platforma dedicată GOOGLE. Cei prezenți vor primi adeverințe de participare.
Informații suplimentare despre atelierul de lucru regăsiți în anunțul C.P.E.C.A Constanța, document atașat.
Cadrele didactice interesate se pot înscrie până miercuri, 18 octombrie 2023, accesând linkul:
https://docs.google.com/forms/d/1MYlQ5tbYyy5dnCItH_507_FyObeI3EciQsBEz8hvz-A/edit

Profesor metodist CCD Laura-Elena SECU – coordonator activitate

ANUNT desfasurare sesiune informare droguri CCD-CPECA

Anunț promovare

Casa Corpului Didactic Constanța organizează examen de promovare pentru ocuparea postului de informatician 1A studii superioare.

Detalii aici .

Atelier de lucru Implicațiile, riscurile și efectele consumului de droguri și a noilor substanțe psihoactive

Casa Corpului Didactic Constanța vă invită să participați la atelierul de lucru Implicațiile, riscurile si efectele consumului de droguri și a noilor substanțe psihoactive, dedicat cadrelor didactice din județul Constanța, activitate ce se va desfășura online.

Atelierul de lucru este moderat de specialistul C.P.E.C.A. Constanța, subcomisar de poliție-psiholog Mirea Roxana Ileana.

Moderatorul atelierului de lucru oferă o activitate de informare preventivă pe linie antidrog, transmiterea de informații viabile și științifice în vederea realizării unei rețele resursă-umană care, având în vedere specificul profesiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pot interacționa cu persoane la risc de consum de droguri sau consumatoare de droguri.

Atelierul este gratuit și se va desfășura vineri, 22 septembrie 2023, între orele 12,00 – 14,00, în format webinar, pe platforma dedicată GOOGLE. Cei prezenți vor primi adeverințe de participare.

Informații suplimentare despre atelierul de lucru regăsiți în anunțul C.P.E.C.A Constanța, document atașat.

Cadrele didactice interesate se pot înscrie până miercuri, 19 septembrie 2023, accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/1MYlQ5tbYyy5dnCItH_507_FyObeI3EciQsBEz8hvz-A/edit – ÎNSCRIERI ÎNCHEIATE

Profesor metodist CCD Laura-Elena SECU – coordonator activitate

Prelungire perioadă selecție materiale Dynamis

Dragi colege și Dragi colegi,

Am prelungit perioada de transmitere a materialelor pentru ediţia online a revistei DYNAMIS (ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332).

Puteți transmite materialele, însoțite de formularele pe care le găsiți: format word aici, format pdf aici, pe adresa de e-mail: dynamis@ccdconstanta.ro , până la data de1 februarie 2023, urmând a fi selectate de o comisie formată din inspectori de specialitate, metodiști C.C.D/I.S.J, membri ai Consiliilor Consultative.

Vă așteptăm cu interes,

Echipa Casei Corpului Didactic Constanța

Program recuperare zile libere

cf. HG nr. 1555/28.12.2022

Detalii aici.

Selecție materiale Dynamis

Dragi colege și Dragi colegi,

Dorim ca ediţia online a revistei DYNAMIS (ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332) din luna ianuarie 2023 să fie un spațiu de împărtășire a experienței dumneavoastă la catedră și o sursă de modele pentru ceea ce este activitatea de proiectare didactică.

Vă invităm să contribuiți cu materiale originale, pe una dintre următoarele teme:

 • Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice – Modele de proiecte didactice.
 • Integrarea mijloacelor de învățământ în procesul de predare-învățare-evaluare – Exemple de bune practici.
 • Evaluarea rezultatelor învățării – instrumente, metode, tehnici.

Materialele, însoțite de formularele pe care le găsiți: format word aici, format pdf aici, se vor trimite pe adresa de e-mail: dynamis@ccdconstanta.ro , până la data de 5 decembrie 2022, urmând a fi selectate de o comisie formată din inspectori de specialitate, metodiști C.C.D/I.S.J, membri ai Consiliilor Consultative.

Vă așteptăm cu interes,

Echipa Casei Corpului Didactic Constanța

Intégrer le numérique dans le cours de FLE

În perioada 3 – 5 octombrie 2022, la Hotel ”Victoria” din Mamaia, se desfășoară cursul de formare la nivel național cu tema Intégrer le numérique dans le cours de FLE.
Activitatea de formare este parte a unui program derulat în format blended-learning, cu o durată de 30 de ore, organizat de Ministerul Educației și Casa Corpului Didactic Constanța, în parteneriat cu Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și de Est (CREFECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).
Participanții sunt doamna inspector Manuela-Delia Anghel, reprezentant al Ministerului Educației – în calitate de coordonator al programului, inspectori școlari pentru disciplina limba și literatura franceză, profesori de limba și literatura franceză și profesori care predau discipline non-lingvistice în limba franceză. Din partea instituției organizatoare, C.C.D. Constanța, participă doamna director, prof. dr. Andreea-Mihaela Artagea și doamnele profesor metodist, Mihaela Roșulescu și Laura-Elena Secu. Stagiul de formare este susținut de Isabelle Barrière, formator în cadrul OIF și vizează dezvoltarea competențelor formabililor în scopul utilizării instrumentelor digitale în proiectarea unei secvențe pedagogice și în activitatea de predare-învățare. Misiunea CREFECO este de a contribui la îmbunătățirea predării limbii franceze, a predării în limba franceză a disciplinelor non-lingvistice și de a susține schimburile francofone, în special în cadrul procesului de extindere a Uniunii Europene.

0.1
0.1
« 1 de 6 »

Responsabil comisie CMDFCD

Dragi colegi,

Conform OM nr. 4.224/6.07.2022 – Metodologia privind asigurarea calității programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile și a OM nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar , la nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică (CMDFCD).

Casa Corpului Didactic, ca facilitator de formare, asigură suport unităților de învățământ, atât în procesul de monitorizare a impactului dezvoltării profesionale continue a personalului didactic, asupra calității procesului educațional, cât și în procesul de acumulare a creditelor profesionale transferabile, inclusiv prin recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile.

Vă rugăm să completați până luni, 26 septembrie 2022, în link-ul următor datele responsabilului CMDFCD de la nivelul unității de învățământ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2NhulCdzZHS82NkydJXNJyzV-PjdT2SE_d2UibJiKfKY8mw/viewform

Rezultate finale concurs profesor metodist

Detalii aici, postat la data de 22.06.2022

Rezultate concurs profesor metodist

Detalii aici, postat la data de 17.06.2022

Rezultatul probei de verificare administrativă a dosarelor

– concurs metodist –

Detalii aici, postat la data de 02.06.2022.

Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference

(RELANG)

În perioada 30 mai – 1 iunie 2022, la Hotel ”Victoria” din Mamaia, se desfășoară Modulul 1 al atelierului de lucru cu tema Alternative, continuous methods of assessment in line with the CEFR and its Companion Volume.

Activitatea de formare este parte a Programului Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG), fiind organizată de Casa Corpului Didactic Constanța în parteneriat cu Centrul European pentru Limbi Moderne (ECML), pe baza Acordului de Grant încheiat cu Consiliul Europei.

La workshop participă 26 de cursanți: reprezentanți ai Ministerului Educației – doamna inspector Rodica-Diana Cherciu, în calitate de coordonator al programului, doamna inspector Manuela-Delia Anghel, dar și profesori și inspectori școlari de limbi moderne din țară, membri ai grupurilor de lucru pentru elaborarea noilor programe școlare pentru limbi moderne aferente ciclului liceal. Din partea instituției organizatoare, C.C.D. Constanța, participă doamna director, prof. dr. Andreea-Mihaela Artagea și doamna profesor metodist, Laura-Elena Secu.

Cele cinci sesiuni de formare sunt susținute de Rita Juknevičienė și José Noijons, formatori în cadrul Programului RELANG și se concentrează pe aspecte privind familiarizarea cu cele mai relevante metode și tehnici de evaluare continuă, relaționarea conținutului predării cu cel al evaluării în termeni de competențe și descriptori specifici CECRL, elaborarea de itemi și teste de evaluare pentru fiecare competență lingvistică sau nivel lingvistic, utilizarea metodelor și tehnicilor de autoevaluare și producerea de sarcini de lucru de autoevaluare.

Inițiativa RELANG a Consiliului Europei oferă pregătire părților interesate din statele membre ale Uniunii Europene și Centrul European pentru Limbi Moderne (ECML) în legătură cu testele și examenele lingvistice cu CEFR și explorarea relațiilor dintre programele de limbi străine și CEFR.

Detalii și informații suplimentare se pot obține de pe pagina oficială a Centrului European pentru Limbi Moderne – https://www.ecml.at/

Relang1
Relang1
« 1 de 8 »

ANUNȚ ANGAJARE

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de profesor-metodist, funcție didactică cu studii superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată, conform ORDINULUI nr. 5.554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei Corpului Didactic.

Anunț concurs

Procedură concurs

Calendar

Cerere înscriere

Acord prelucrare date

În atenția bibliotecarilor și documentariștilor din județul Constanța,

Vineri, 15 aprilie a.c., ora 10:30, Casa Corpului Didactic Constanța are plăcerea de a vă invita la atelierul de lucru cu tema ”Marketing de bibliotecă – promovarea serviciilor din biblioteca școlară”.
Atelierul se va desfășura la Casa Corpului Didactic Constanța (Strada Soveja, nr. 17, Constanța).
Vă rugăm să ne confirmați prezența, completând formularul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrTH6O4es54JLbaT-R0Gpb2ns1uFYyfWL1aAiFVqbug3sLBw/viewform

Vă așteptăm cu interes la activitatea propusă!

Documentarist C.C.D. Constanța,
Petrov Flavia-Alexandra

Colocvii didactice

EXPERIENȚE PROFESIONALE DE ÎMPĂRTĂȘIT

Dragi colege și Dragi colegi,

Sesiunea anuală de comunicări a ajuns la un moment aniversar: 30 de ani de COLOCVII DIDACTICE. Ne dorim să fim împreună pentru a marca acest moment al dialogurilor profesionale și vă propunem tema generică: ”EXPERIENȚE PROFESIONALE DE ÎMPĂRTĂȘIT”.

Vă invităm:

 • Să citiți ARGUMENTUL nostru aici.
 • Să reflectați asupra experienței dumneavoastră profesionale și să alegeți ce doriți să împărtășiți colegilor, în una dintre cele trei secțiuni: PERSONAL DE CONDUCERE, PERSONAL DE PREDARE, PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR.
 • Să elaborați fie o lucrare ale cărei criterii de redactare și machetă le găsiți aici, fie să faceți o prezentare a unei/unor resurse educaționale online pe care ați creat-o, pentru care găsiți fișa aici.
 • Să completați formularul de înscriere la sesiunea de comunicări accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_v74XChB1eFYV2M2Kc8v5SSb-qJcO6x3Qu6AohI2i-2mT5g/viewform

 • Să elaborați lucrarea sau să completați fișa de prezentare a resursei educaționale.
 • Să trimiteți materialul pe adresa: cta@gmail.com, până la data de 14 mai 2022.

Sesiunea de comunicări se va desfășura sâmbătă, 4 iunie 2022.

Anunțul pentru locul unde se va desfășura și ora de începere se va face cu câteva zile înainte de această dată.

Cele mai bune lucrări sau resurse educaționale prezentate în cadrul atelierelor în care ne vom reuni pentru a favoriza dialogul, şi care vor respecta criteriile de redactare, vor fi selectate pentru ediţia online a revistei „DYNAMIS”, ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332.

ECHIPA CASEI CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA

#CitimImpreuna

15 februarie – Ziua Națională a Lecturii

CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA (1)
CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA (1)
Regăsiți în fondul de carte al C.C.D. Constanța următoarele titluri de actualitate:
 • Hattie, John, Învățarea vizibilă: ghid pentru profesori, București: Editura Trei, 2014;
 • Zaharia, Dan, Manualul directorului de școală, Pitești: Paralela 45, 2015;
 • Bush, Tony, Leadership și management educațional: teorii și practici actuale, Iași: Polirom, 2021;
 • Educația digitală, Iași: Polirom, 2020;
 • Ceobanu, Ciprian, Învățarea în mediul virtual: ghid de utilizare a calculatorului în educație, Iași: Polirom, 2016;
 • e-Didactica: procesul de instruire în mediul online, București: Didactica Publishing House, 2021;
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Iași: Polirom, 2019, 2 vol.;
 • Stan, Liliana, Pedagogia preșcolarității și școlarității mici, Iași: Polirom, 2014;
 • Bellac, Brigitte, Joc și mișcare în aer liber pentru copiii de 6-12 ani, București, Didactica Publishing House, 2014;
 • Akoun, Audrey, Pailleau, Isabelle, Învață altfel cu pedagogia pozitivă, București, Didactica Publishing House, 2017;
 • Sinteze de pedagogie generală: ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul II profesori de toate specializările, București, Didactica Publishing House, 2020.
*Lucrările se pot solicita și pe emailul instituțional (ccd.cta@gmail.com).
Documentarist C.C.D. Constanța,
Flavia-Alexandra PETROV

Ziua Internațională a Limbii Materne 2022

În fiecare an, sărbătorim împreună pe 21 februarie Ziua Internațională a Limbii Materne. Te invităm să iei parte la promovarea diversității lingvistice locale, a valorilor și simbolurilor specifice tuturor comunităților etnice dobrogene.

Indiferent de vârstă sau profesie, exprimă-ți dragostea și respectul pentru limba ta maternă, în traduceri sau creații originale scrise, sub genericul ”Neam și Limbă”.

Lucrările scrise, trimite-le pe adresa de e-mail narciz.amza@ccdconstanta.ro, până pe data de 14 februarie 2022. Casa Corpului Didactic Constanța, în urma selecției, le va include în ediția din 21 februarie a revistei online Dynamis, dedicată acestui eveniment.

Secțiunile și criteriile de redactare le găsiți aici.

În atenția bibliotecarilor și documentariștilor din județul Constanța,

Vineri, 19 noiembrie a.c., ora 10:30, Casa Corpului Didactic Constanța vă invită la activitatea metodică dedicată tuturor bibliotecarilor și documentariștilor din județul Constanța, întâlnire ce se va desfășura online.
Vă rugăm să ne confirmați prezența, completând formularul de mai jos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm05P3lLD8mKlPHgo9eageanay__fI9qVYs4wA-glX92KPsg/viewform

Vă așteptăm cu interes la activitatea propusă!

Documentarist Casa Corpului Didactic Constanța,
Flavia-Alexandra PETROV

Biblioteca fără bullying

În atenția bibliotecarilor și documentariștilor din județul Constanța

Luni, 18 octombrie a.c., ora 11:00, Casa Corpului Didactic Constanța vă invită la atelierul de lucru cu tema ”Biblioteca fără bullying”, atelier ce se va desfășura online.

Vă rugăm să ne confirmați prezența, completând formularul* de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4BkQmxbSNvmIa7s3tClVGZbxfqVPS9pHVTBSzqVg-Ky2jig/viewform

*Prin completarea acestui formular vă asumați respectarea normelor de protecție în vigoare față de răspândirea infecției cu Coronavirus (COVID-19) referitoare la distanța fizică și purtarea măștii!

Vă așteptăm cu interes la activitatea propusă!

Documentarist Casa Corpului Didactic Constanța,

Flavia-Alexandra PETROV

Bibliografie concurs directori

Stimați colegi,

Pentru a veni în sprijinul celor care și-au depus dosarele pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021, Casa Corpului Didactic Constanța, prin Compartimentul Bibliotecă/ Centru de Documentare și Informare, vă pune la dispoziție cele trei titluri din cadrul bibliografiei date (Anexa 12 la Ordinul 4597/2021), și anume:

 1. Bush, Tony, Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Editura Polirom, Iași , 2015 (cap. 1, 2, 3, 4, 8);
 2. Hattie, John, Învățarea vizibilă, Editura Trei, București, 2014 (cap. 9);
 3. Senge, Peter (coord.), Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație, Editura Trei, București, 2016, (cap. VIII.1, IX, XII, XIII.1).

Cei care doresc acest serviciu sunt rugați să completeze următorul formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4wvgozH4oTaOsFumaSOPE1KHWBLoplhzEruCI0xUM2X_8Zg/viewform

***Menționăm faptul că documentele solicitate sunt utilizate conform art. 5 lit. c) din DIRECTIVA 2001/29/C.E. A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională și respectând prevederile Legii Nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Succes!

ECHIVALAREA CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE

În ațenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin.(1).

CALENDAR ECHIVALARE:

1 septembrie – 15 noiembrie:

 • Personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, carte de identitate, certificat de căsătorie (dacă este cazul), certificat de naștere și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;

15 – 18 noiembrie, ora 16,00

 • Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea formularului de aici pentru centralizarea la nivelul județului Constanța

16 – 18 noiembrie

 • Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ.

Repartizarea profesorilor metodiști ai Casei Corpului Didactic Constanța în comisiile de echivalare în credite profesionale transferabile a fost transmisă pe e-mail persoanelor desemnate de unitățile de învățământ.

18 – 19 noiembrie

 • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);
 • Întocmirea deciziilor de constituire a comisiilor pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue.

22 noiembrie – 22 decembrie 2021, 10 – 14 ianuarie 2022:

 • Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea și analizează dosarele privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1);
 • După analizarea dosarelor, rezultatele evaluării sunt validate de consiliul de administrație al unității de învățământ;
 • Unitatea de învățământ eliberează adeverințe privind echivalea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7, alin (1).

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

ANEXE:

 1. model cerere echivalare credite 2021
 2. model adeverință_echivalare credite 2021
 3. model Decizie comisie
 4. model fisa evaluare_echivalare credite 2021
 5. model PV_echivalare credite 2021
 6. OMEC_5967

Profesori metodiști:

Narciz Amza – narciz.amza@ccdconstanta.ro

Laura Secu – laura.secu@ccdconstanta.ro, tel. 0724626626

click-Educația

Sesiunea de comunicări metodico-științifice „COLOCVII DIDACTICE”

Ediția a XXIX-a

Iunie 2021

Cadrul didactic excelează într-o serie de roluri care îi permit să își adapteze în permanență activitatea la realitățile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor. Aceste roluri îl includ pe acela de arhitect al proceselor de învățare, facilitator al învățării, pe cel de conector între actorii interni și externi ai școlii, pe acela de mentor al elevilor, pe acela de inovator în educație, cadrul didactic fiind o persoană care învață pe tot parcursul vieții și se adaptează la realitățile cotidiene aflate în schimbare. – Proiectul „România Educată” (extras din raportul grupului de lucru „Cariera didactică”)

În contextul actual, al predării online, al învățământului la distanță și al provocărilor ridicate de utilizarea noilor tehnologii digitale, cadrele didactice, elevii și părinții au fost puși în situația de a adopta în mod accelerat noi modalități de conectare socială și de continuare a activităților educative, profesionale și culturale.

Educația digitală a adus o viziune nouă asupra învățării prin descoperirea oportunităților oferite de tehnologiile de informare și comunicare: interconectivitate educațională și socială, lucru colaborativ și schimb de conținut pedagogic digital, bune practici împărtășite, noi modalități de adaptare la meseriile viitorului. Școala trebuie să devină un spațiu flexibil și deschis inovării, să creeze veritabile comunități de învățare, integrându-se astfel cerințelor Comisiei Europene pentru următorii ani privind Planul de Acțiune pentru Educația Digitală.

În acord cu politicile educaționale, Casa Corpului Didactic Constanța, în calitate de furnizor de formare și centru de resurse, asistenţă educaţională şi managerială, a venit în sprijinul cadrelor didactice și al personalului auxiliar cu o ofertă adaptată, prin cursuri de formare continuă și ateliere online care au permis formabililor să se concentreze pe dezvoltarea competențelor digitale și pe descoperirea elementelor cu impact calitativ asupra educației.

Tot astfel, în spiritul bunei colaborări, vă invităm la cea de a XXIX-a ediție a „Colocviilor Didactice” și vă propunem să împărtășim din experiența acumulată în această perioadă, din exemplele de bune practici și din reușitele dumneavoastră profesionale.

Tema de anul acesta, click-Educația, este un prilej de a identifica oportunitățile pe care educația online le oferă, în pofida, poate, a unor limite și dificultăți întâmpinate.

Descoperirea și utilizarea adecvată a unui instrument digital, feedback pozitiv din partea elevilor, aplicații gândite și adaptate pentru mediul online, un material, o aplicație sau un joc create în acest scop reprezintă plus-valoare în activitatea de la clasă și merită promovate în comunitatea „Colocviilor”.

Așa cum v-am obișnuit, cele mai bune exemple de bune practici implementate în clasa virtuală şi care vor respecta criteriile de redactare, vor fi selectate pentru ediţia online a revistei „DYNAMIS”, ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332.

Vă așteptăm cu mult interes!

LUCRARE Criterii redactare si macheta

Argument

Programul „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă

Casa Corpului Didactic Constanța în parteneriat cu Fundația Transylvania College vă invită să vă înscrieți la programul de formare continuă „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă”, formatori Simona Baciu și Gabriela Secoșan.

“Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă” este un program de formare gratuit și este destinat cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Constanța.

Programul de formare este conceput sub forma unui ghid foarte practic, ușor de urmat, care conduce la dezvoltarea unor strategii de susținere emoțională pentru a reduce stresul zilnic, construind potențialul individual al fiecărui participant pentru a putea preda cu entuziasm și motivație. Acest program se derulează pe parcursul a 5 săptămâni și cuprinde 5 webinarii sincron (1 întâlnire de 40 de minute la începutul fiecărei săptămâni), studiu individual ghidat pe platformă digitală și întâlniri cu grupuri de reflecție. Structura programului de formare îmbină o parte teoretică și una practică, prin implementarea unor concepte de actualitate, a exercițiilor și tehnicilor prezentate în curs, însumând 25 de ore.

Persoanele care doresc să participe în grupa cu începere în data de 25 mai 2021, se pot înscrie până la data de 21 mai 2021, accesând linkul: https://forms.gle/8ofQthnZoLkt7oSt9

Scrisoare profesori Constanța

Prezentare Program „Starea de bine a profesorului”

Simpozionul Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”

Dragi colegi,

Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează Simpozionul Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”, Ediția a IV-a.

Organizarea acestui eveniment are ca scop valorificarea experiențelor din mediul școlar incluziv în abordarea problematicii elevilor cu cerințe educative speciale, având ca grup țintă: cadre didactice interesate de această problematică, preșcolari și elevi din unitățile de învățământ, studenți.

Simpozionul se va desfășura în data de 14 mai 2021, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Bulevardul Mamaia, nr. 193 și online.

Secțiuni:
I. Metode interactive în educaţia incluzivă – sesiune de comunicări/ lucrări ştiinţifice – termen de transmitere lucrări: 7 mai 2021.
II. Educaţia incluzivă aplicată – exemple de bune practici – sesiune de comunicări/ lucrări ştiinţifice – termen de transmitere lucrări: 7 mai 2021.
III. Eu în școala incluzivă – concurs de lucrări artistice tematice – termen de depunere lucrări: 29 aprilie 2021.
IV. Webinarii susținute de specialiști în domeniu, având ca tematică problematica preșcolarilor/elevilor cu CES:

1. Modelări comportamentale ale cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES”

– Lect. univ.dr. Totolan Damian, UOC – FPSE

– Prof. logoped dr. Totolan Ecaterina, CJRAE Constanța

2. „Educația incluzivă: aspirații și realități”

Prof.univ.dr. Traian Vrăsmaș, UOC – FPSE

3. „Șanse egale pentru elevii cu CES”

– Prof psihopedagog Georgiana Soare, C.Ș.E.I. „Delfinul” Constanța

– Prof psihopedagog Adina Sandu, CJRAE Constanța

4. „Tehnici creative în activitățile cu copiii cu CES”

– Prof. consilier școlar dr. Barbaroș Tatiana, CJRAE Constanța

5. „Să aud, să văd, să simt, să comunic”

Psiholog psihoterapeut Bălan Cristinel

Înscrierea la webinarii se va face până la data de 29 aprilie 2021, prin completarea datelor solicitate, accesând link-ul: https://forms.gle/dqzvudK4Wb3XAzEz8

Înscrierile vor fi confirmate/înregistrate în limita numărului de locuri disponibile.

Regăsiți, în attach, Regulamentul de organizare și desfășurare a Simpozionului Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”.

Link-uri unde este prezentat evenimentul:
Pagina de socializare a CJRAE Constanța:

În numele echipei de organizare,

Director CJRAE Constanța, Coordonator CJAP,

Prof. consilier școlar drd. Irina Ermolaev Prof. consilier școlar Laura Elena Secu

Diseminare Campanie gratuită pentru profesori- ECDL Pedagogie digitală

Vă transmitem, în atașament, adresa Ministerului Educației nr.8596M/12.02.2021 privind diseminarea Campaniei gratuite pentru profesori- ECDL Pedagogie digitală.

Vă rugăm să diseminați informațiile la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul dumneavoastră.

Adresa 8596M

Ziua limbii materne

Criteriile de tehnoredactare a lucrărilor pot fi consultate aici

Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

Anunț promovare

Casa Corpului Didactic Constanța, organizează examen de promovare în trepte profesionale.

Detalii aici.

Director,

Prof. Dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA

Către cadrele didactice și studenții D.P.P.D. Constanța,

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în această perioadă, vă puteți adresa pe adresa de email oficială a instituției noastre (ccd.cta@gmail.com), unde vă stăm la dispoziție cu serviciul de scanare a max. 30 de pagini dintr-un document/ mai multe documente solicitate de către dumneavoastră și existente în fondul psiho-pedagogic al bibliotecii.

Timpul de răspuns este de 3-5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea cererii.

Serviciul este gratuit!

Documentarist C.C.D.,

Petrov Flavia Alexandra

Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale

Stimaţi colegi,
vă informăm că, în perioada 7-16 ianuarie 2020 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare face înscrieri pentru Programul de formare continuă „Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM”, acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019, 60 de ore, 15 CTP, 350 de lei.
Link înscriere: https://forms.gle/FEPMCanCqSXWCpvT9
Detalii privind înscrierea aici

Informații suplimentare aici – 11.01.2020

Oferta De Formare CCD Constanța 2020-2021
Oferta De Formare CCD Constanța 2020-2021
Oferta-de-formare-CCD-Constanta-2020-2021.pdf
888 KiB
372 Downloads
Details
PROCEDURA CTP-MEN ECHIVALARE PROGRAME SPECIALE
PROCEDURA CTP-MEN ECHIVALARE PROGRAME SPECIALE
PROCEDURA-CTP-MEN-ECHIVALARE-PROGRAME-SPECIALE.pdf
8.3 MiB
1327 Downloads
Details
Workshop international
Workshop international
WORKSHOP-PRAGA-CCD-C-final.pdf
407 KiB
524 Downloads
Details
Regulament Concurs Drepturile Omului
Regulament Concurs Drepturile Omului
Regulament-concurs-drepturile-omului.PDF
582 KiB
729 Downloads
Details
Anunt Selectie Profesori Formatori
Anunt Selectie Profesori Formatori
Anunt-Selectie-Profesori-Formatori.pdf
613 KiB
947 Downloads
Details
Anunt Concurs DOCUMENTARIST  CCD 2
Anunt Concurs DOCUMENTARIST CCD 2
Anunt-concurs_DOCUMENTARIST-CCD_2.pdf
504 KiB
652 Downloads
Details
Anunt Concurs Secretar CCD 2
Anunt Concurs Secretar CCD 2
Anunt-concurs-secretar-CCD_2.pdf
631 KiB
752 Downloads
Details
Anunt Concurs Informatician  CCD 2
Anunt Concurs Informatician CCD 2
Anunt-concurs-informatician-CCD_2.pdf
567 KiB
587 Downloads
Details
Anunt Cursuri OSCINT Pentru MEP
Anunt Cursuri OSCINT Pentru MEP
Anunt-cursuri-OSCINT-pentru-MEP.doc
96 KiB
629 Downloads
Details
Anunt concurs documentarist
Anunt concurs documentarist
anunt-concurs-DOCUMENTARISTccd.docx
353 KiB
730 Downloads
Details
Concurs documentarist
Concurs documentarist
contractual-vacant_documentarist.doc
44 KiB
348 Downloads
Details
Anunt Concurs Informatician  CCD
Anunt Concurs Informatician CCD
Anunt-concurs-informatician-CCD.docx
352 KiB
27 Downloads
Details
Anunt concurs secretar
Anunt concurs secretar
Anunt-concurs-secretar-CCD.docx
354 KiB
671 Downloads
Details
DYNAMIS 3
DYNAMIS 3
DYNAMIS-3.pdf
6.9 MiB
670 Downloads
Details
Bibliografie concurs director/director adjunct
32.9 MiB
600 Downloads
Details
Anunt Concurs Ccd
Anunt Concurs Ccd
anunt-concurs-ccd.PDF
561 KiB
692 Downloads
Details
Dynamis Nr.2 2015
Dynamis Nr.2 2015
Dynamis_nr.2_2015.pdf
2.1 MiB
1151 Downloads
Details
Anunt Lansare Curs PC Oct
Anunt Lansare Curs PC Oct
anunt lansare curs PC oct.docx
14 KiB
703 Downloads
Details
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt inscrieri OSCINT 2014.pdf
149 KiB
0 Downloads
Details
Incheiere An
Incheiere An
incheiere an.docx
13 KiB
557 Downloads
Details
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA .doc
203 KiB
1129 Downloads
Details
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE.doc
81 KiB
653 Downloads
Details
Simpozion International Dambovita
Simpozion International Dambovita
Simpozion International Dambovita.docx
36 KiB
1223 Downloads
Details
Procedura Concurs Profesori Metodisti Ccd Ct
Procedura Concurs Profesori Metodisti Ccd Ct
procedura_concurs_profesori_metodisti_ccd_ct.pdf
383 KiB
1030 Downloads
Details
Anunt Concurs Profesori Metodisti Ccd
Anunt Concurs Profesori Metodisti Ccd
anunt_concurs_profesori_metodisti_ccd.doc
176 KiB
933 Downloads
Details

Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt inscrieri OSCINT 2014.pdf
149 KiB
0 Downloads
Details