Anunturi

Rezultat selecție dosare

 Postat la data de 20.07.2021, ora 10.00

APEL DE SELECȚIE NR. 1 – Casa Corpului Didactic Constanța Partener P8 anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 6 posturi de experți

în cadrul activităților/subactivităților: A5. – A5.3., A6. – A6.1. + A6.2., A7. – A7.1.

în afara organigramei Casei Corpului Didactic Constanța Partener P8,

în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587,

beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021

 

Detalii aici – postat la data de 05.07.2021

click-Educația

 Sesiunea de comunicări metodico-științifice „COLOCVII DIDACTICE”

Ediția a XXIX-a

 Iunie 2021

Cadrul didactic excelează într-o serie de roluri care îi permit să își adapteze în permanență activitatea la realitățile unei Românii moderne şi la nevoile elevilor. Aceste roluri îl includ pe acela de arhitect al proceselor de învățare, facilitator al învățării, pe cel de conector între actorii interni și externi ai școlii, pe acela de mentor al elevilor, pe acela de inovator în educație, cadrul didactic fiind o persoană care învață pe tot parcursul vieții și se adaptează la realitățile cotidiene aflate în schimbare. – Proiectul „România Educată” (extras din raportul grupului de lucru „Cariera didactică”)

În contextul actual, al predării online, al învățământului la distanță și al provocărilor ridicate de utilizarea noilor tehnologii digitale, cadrele didactice, elevii și părinții au fost puși în situația de a adopta în mod accelerat noi modalități de conectare socială și de continuare a activităților educative, profesionale și culturale.

Educația digitală a adus o viziune nouă asupra învățării prin descoperirea oportunităților oferite de tehnologiile de informare și comunicare: interconectivitate educațională și socială, lucru colaborativ și schimb de conținut pedagogic digital, bune practici împărtășite, noi modalități de adaptare la meseriile viitorului. Școala trebuie să devină un spațiu flexibil și deschis inovării, să creeze veritabile comunități de învățare, integrându-se astfel cerințelor Comisiei Europene pentru următorii ani privind Planul de Acțiune pentru Educația Digitală.

În acord cu politicile educaționale, Casa Corpului Didactic Constanța, în calitate de furnizor de formare și centru de resurse, asistenţă educaţională şi managerială, a venit în sprijinul cadrelor didactice  și al personalului auxiliar cu o ofertă adaptată, prin cursuri de formare continuă și ateliere online care au permis formabililor să se concentreze pe dezvoltarea competențelor digitale și pe descoperirea elementelor cu impact calitativ asupra educației.

Tot astfel, în spiritul bunei colaborări, vă invităm la cea de a XXIX-a ediție a „Colocviilor Didactice” și vă propunem să împărtășim din experiența acumulată în această perioadă, din exemplele de bune practici și din reușitele dumneavoastră profesionale.

Tema de anul acesta, click-Educația, este un prilej de a identifica oportunitățile pe care educația online le oferă, în pofida, poate, a unor limite și dificultăți întâmpinate.

Descoperirea și utilizarea adecvată a unui instrument digital, feedback pozitiv din partea elevilor, aplicații gândite și adaptate pentru mediul online, un material, o aplicație sau un joc create în acest scop reprezintă plus-valoare în activitatea de la clasă și merită promovate în comunitatea „Colocviilor”.

Așa cum v-am obișnuit, cele mai bune exemple de bune practici implementate în clasa virtuală şi care vor respecta criteriile de redactare, vor fi selectate pentru ediţia online a revistei „DYNAMIS”, ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332.

Vă așteptăm cu mult interes!

LUCRARE Criterii redactare si macheta

RESURSA Fișa prezentare

Argument

Programul „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă – înscrieri

 

Casa Corpului Didactic Constanța în parteneriat cu Fundația Transylvania College vă invită să vă înscrieți la programul de formare continuă „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă”, formatori Simona Baciu și Gabriela Secoșan.

“Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă” este un program de formare gratuit și este destinat cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Județul Constanța.

Programul de formare este conceput sub forma unui ghid foarte practic, ușor de urmat, care conduce la dezvoltarea unor strategii de susținere emoțională pentru a reduce stresul zilnic, construind potențialul individual al fiecărui participant pentru a putea preda cu entuziasm și motivație. Acest program se derulează pe parcursul a 5 săptămâni și cuprinde 5 webinarii sincron (1 întâlnire de 40 de minute la începutul fiecărei săptămâni), studiu individual ghidat pe platformă digitală și întâlniri cu grupuri de reflecție. Structura programului de formare îmbină o parte teoretică și una practică, prin implementarea unor concepte de actualitate, a exercițiilor și tehnicilor prezentate în curs, însumând 25 de ore.

Persoanele care doresc să participe în grupa cu începere în data de 25 mai 2021, se pot înscrie până la data de 21 mai 2021, accesând linkul: https://forms.gle/8ofQthnZoLkt7oSt9

Scrisoare profesori Constanța

Prezentare Program „Starea de bine a profesorului”

Simpozionul Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”
Dragi colegi,

Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Constanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează Simpozionul Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”, Ediția a IV-a.

Organizarea acestui eveniment are ca scop valorificarea experiențelor din mediul școlar incluziv în abordarea problematicii elevilor cu cerințe educative speciale, având ca grup țintă: cadre didactice interesate de această problematică, preșcolari și elevi din unitățile de învățământ, studenți.

Simpozionul se va desfășura în data de 14 mai 2021, la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, Bulevardul Mamaia, nr. 193 și online.

Secțiuni:

I.            Metode interactive în educaţia incluzivă – sesiune de comunicări/ lucrări ştiinţifice – termen de transmitere lucrări: 7 mai 2021.

II.            Educaţia incluzivă aplicată – exemple de bune practici – sesiune de comunicări/ lucrări ştiinţifice – termen de transmitere lucrări: 7 mai 2021.

III.            Eu în școala incluzivă – concurs de lucrări artistice tematice – termen de depunere lucrări: 29 aprilie 2021.

IV.            Webinarii susținute de specialiști în domeniu, având ca tematică problematica preșcolarilor/elevilor cu CES:

1.      Modelări comportamentale ale cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES”

– Lect. univ.dr. Totolan Damian, UOC – FPSE

– Prof. logoped dr. Totolan Ecaterina, CJRAE Constanța

2.      „Educația incluzivă: aspirații  și realități”

–          Prof.univ.dr. Traian Vrăsmaș, UOC – FPSE

3.      „Șanse egale pentru elevii cu CES”

– Prof psihopedagog Georgiana Soare, C.Ș.E.I. „Delfinul” Constanța

– Prof psihopedagog Adina Sandu, CJRAE Constanța

4.      „Tehnici creative în activitățile cu copiii cu CES”

– Prof. consilier școlar dr. Barbaroș Tatiana, CJRAE Constanța

5.      „Să aud, să văd, să simt, să comunic”

–          Psiholog psihoterapeut Bălan Cristinel

Înscrierea la webinarii se va face până la data de 29 aprilie 2021, prin completarea datelor solicitate, accesând link-ul: https://forms.gle/dqzvudK4Wb3XAzEz8

Înscrierile vor fi confirmate/înregistrate în limita numărului de locuri disponibile.

Regăsiți, în attach, Regulamentul de organizare și desfășurare a Simpozionului Regional ,,Perspective și experiențe în educația incluzivă”.

Link-uri unde este prezentat evenimentul:
Pagina de socializare a CJRAE Constanța:

În numele echipei de organizare,

Director CJRAE Constanța,                                                               Coordonator CJAP,

Prof. consilier școlar drd. Irina Ermolaev                       Prof. consilier școlar Laura Elena Secu

Diseminare Campanie gratuită pentru profesori- ECDL Pedagogie digitală

Vă transmitem, în atașament, adresa Ministerului Educației nr.8596M/12.02.2021 privind diseminarea Campaniei gratuite pentru profesori- ECDL Pedagogie digitală.

Vă rugăm să diseminați informațiile la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul dumneavoastră.

Adresa 8596M

 

Oferta de formare CCD Constanta 2020-2021

Oferta de formare CCD CT 2020-2021 poate fi consultata aici

Calendarul activităților metodico-științifice

2020-2021

Calendarul activităților metodico-științifice poate fi consultat aici

Ziua limbii materne

Criteriile de tehnoredactare a lucrărilor pot fi consultate aici

Calendarul activităților

metodico-științifice și culturale

Detalii

Oferta de formare

octombrie-decembrie 2020

Cursuri acreditate

Cursuri avizate

Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)

 

Anunț promovare

Casa Corpului Didactic Constanța, organizează examen de promovare în trepte profesionale.

Detalii aici.

Director,

Prof. Dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA

Către cadrele didactice și studenții D.P.P.D. Constanța,

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în această perioadă, vă puteți adresa pe adresa de email oficială a instituției noastre (ccd.cta@gmail.com), unde vă stăm la dispoziție cu serviciul de scanare a max. 30 de pagini dintr-un document/ mai multe documente solicitate de către dumneavoastră și existente în fondul psiho-pedagogic al bibliotecii.

Timpul de răspuns este de 3-5 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea cererii.

Serviciul este gratuit!

 

Documentarist C.C.D.,

Petrov Flavia Alexandra

Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale

 Stimaţi colegi,
vă informăm că, în perioada 7-16 ianuarie 2020 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare face înscrieri pentru Programul de formare continuă „Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM”, acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019, 60 de ore, 15 CTP, 350 de lei.
Link înscriere: https://forms.gle/FEPMCanCqSXWCpvT9
Detalii privind înscrierea aici 

Informații suplimentare aici – 11.01.2020

Oferta  De Formare CCD Constanța 2020-2021
Oferta De Formare CCD Constanța 2020-2021
Oferta-de-formare-CCD-Constanta-2020-2021.pdf
888 KiB
86 Downloads
Details
PROCEDURA CTP-MEN ECHIVALARE PROGRAME SPECIALE
PROCEDURA CTP-MEN ECHIVALARE PROGRAME SPECIALE
PROCEDURA-CTP-MEN-ECHIVALARE-PROGRAME-SPECIALE.pdf
8.3 MiB
766 Downloads
Details
Workshop international
Workshop international
WORKSHOP-PRAGA-CCD-C-final.pdf
407 KiB
357 Downloads
Details
Regulament Concurs Drepturile Omului
Regulament Concurs Drepturile Omului
Regulament-concurs-drepturile-omului.PDF
582 KiB
574 Downloads
Details
Anunt Selectie Profesori Formatori
Anunt Selectie Profesori Formatori
Anunt-Selectie-Profesori-Formatori.pdf
613 KiB
734 Downloads
Details
Anunt Concurs DOCUMENTARIST   CCD 2
Anunt Concurs DOCUMENTARIST CCD 2
Anunt-concurs_DOCUMENTARIST-CCD_2.pdf
504 KiB
501 Downloads
Details
Anunt Concurs Secretar CCD 2
Anunt Concurs Secretar CCD 2
Anunt-concurs-secretar-CCD_2.pdf
631 KiB
585 Downloads
Details
Anunt Concurs Informatician   CCD 2
Anunt Concurs Informatician CCD 2
Anunt-concurs-informatician-CCD_2.pdf
567 KiB
430 Downloads
Details
Anunt Cursuri OSCINT Pentru  MEP
Anunt Cursuri OSCINT Pentru MEP
Anunt-cursuri-OSCINT-pentru-MEP.doc
96 KiB
496 Downloads
Details
Anunt concurs documentarist
Anunt concurs documentarist
anunt-concurs-DOCUMENTARISTccd.docx
353 KiB
539 Downloads
Details
Concurs documentarist
Concurs documentarist
contractual-vacant_documentarist.doc
44 KiB
249 Downloads
Details
Anunt Concurs Informatician   CCD
Anunt Concurs Informatician CCD
Anunt-concurs-informatician-CCD.docx
352 KiB
27 Downloads
Details
Anunt concurs secretar
Anunt concurs secretar
Anunt-concurs-secretar-CCD.docx
354 KiB
473 Downloads
Details
DYNAMIS 3
DYNAMIS 3
DYNAMIS-3.pdf
6.9 MiB
381 Downloads
Details
Bibliografie concurs director/director adjunct
32.9 MiB
548 Downloads
Details
Anunt Concurs Ccd
Anunt Concurs Ccd
anunt-concurs-ccd.PDF
561 KiB
557 Downloads
Details
Dynamis Nr.2 2015
Dynamis Nr.2 2015
Dynamis_nr.2_2015.pdf
2.1 MiB
680 Downloads
Details
Anunt Lansare Curs PC Oct
Anunt Lansare Curs PC Oct
anunt lansare curs PC oct.docx
14 KiB
539 Downloads
Details
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt inscrieri OSCINT 2014.pdf
149 KiB
0 Downloads
Details
Incheiere An
Incheiere An
incheiere an.docx
13 KiB
394 Downloads
Details
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA
INVITATIE SCOALA DE VARA ,,DASCALIMEA ROMANA .doc
203 KiB
732 Downloads
Details
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE
COMUNICAT SIMPOZION RESPONSABILITATE IN EDUCATIE.doc
81 KiB
551 Downloads
Details
Simpozion International Dambovita
Simpozion International Dambovita
Simpozion International Dambovita.docx
36 KiB
767 Downloads
Details
Procedura Concurs Profesori Metodisti Ccd Ct
Procedura Concurs Profesori Metodisti Ccd Ct
procedura_concurs_profesori_metodisti_ccd_ct.pdf
383 KiB
716 Downloads
Details
Anunt Concurs Profesori Metodisti Ccd
Anunt Concurs Profesori Metodisti Ccd
anunt_concurs_profesori_metodisti_ccd.doc
176 KiB
798 Downloads
Details
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt Inscrieri OSCINT 2014
Anunt inscrieri OSCINT 2014.pdf
149 KiB
0 Downloads
Details