Cursuri în derulare

2021-2022

CONSILERE ȘI ORIENTARE/CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALĂ – înscrieri în derulare

Abordarea fiecărui modul din noul curriculum pentru ora de CONSILIERE ȘI DEZVOATARE PERSONALĂ va implica o scurtă prezentare a conceptelor fundamentale și aplicații practice care să permită o desfășurare a orei într-o manieră interactivă și atractivă pentru elevi.

DURATA CURSULUI: 24 ore

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

vineri 14 ian (orar 17,00-20.00) sâmbătă 15 ian (orar 9,00-12,00) duminică 16 ian (orar 9,00-12,00)

vineri 21 ian (orar 17,00-20,00) sâmbătă 22 ian (orar 9,00-12,00) duminică 23 ian (orar 9,00-12,00)

MODALITATE DE DESFĂȘURARE: pe platforma Google dedicată

FORMATOR:  Mădălina Belcin

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care are clasă ca diriginte sau are această intenție în viitor și care nu a parcurs la acest curs în anii anteriori.

ÎNSCRIERILE se pot face accesând link-ul : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD8XONiiO6Q1WP0fDpYQ5b6W5kuiw4ipbK9ZRZQMZU7TUqFw/viewform

Educație Nonformală în mediul digital – curs reprogramat

Având în vedere că nu s-a înregistrat un număr suficient de înscrieri pentru constituirea unei grupe de formare, cursul „Educație Nonformală în mediul digital” nu se va derula în perioada programată.

Deschidem înscrierea online pentru programul de formare continuă  Educație Nonformală în mediul digital.

Prin intermediul acestui tip de educatie intrăm în contact cu o noua abordare a învățării, a implicării în viața socială, pusă în aplicare prin activități plăcute și motivante desfășurate în atelierele și proiectele tinerilor. Educația nonformală oferă posibilitatea unor altfel de metode, interactive și diversificate, pentru obținerea unor cunoștinte și aptitudini noi, cât și pentru punerea acestora în practică.

Educaţia outdoor (în aer liber) este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul tuturor actorilor educaţionali. Educaţia în aer liber facilitează procesul de învăţare al tinerilor, care în mod uzual întâmpină dificultăţi şi au un nivel scăzut de performanţă în educația formală, să devină mai motivaţi.

Durata–  30 ore

Perioada de desfășurare: 1 – 8 noiembrie 2021

Cele 30 de ore implică 5 zile de formare, 2 sesiuni pe zi, conform calendarului de mai jos:

1 noiembrie 2021 (intervale orare 900 – 1100 și 1130 – 1330 )

2 noiembrie 2021 (intervale orare 900 – 1100 și 1130 – 1330 )

3 noiembrie 2021 (intervale orare 900 – 1100 și 1130 – 1330 )

4 noiembrie 2021 (intervale orare 900 – 1100 și 1130 – 1330 )

5 noiembrie 2021 (intervale orare 900 – 1100 și 1130 – 1330 )

Modalități de evaluare a cursanților – Proiect de educație nonformală

Sâmbătă 8 noiembrie, evaluare  în interval orar 19-21

Public țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Contravaloare materiale curs: 150 lei

Formator: prof. drd. Anamaria BURADA

Înscrierile se fac accesând următorul link:

https://forms.gle/fQMXdgV16DKMS5G3A

 

MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL PENTRU O ȘCOALĂ EUROPEANĂ – înscrieri în derulare

Casa Corpului Didactic Constanța anunță prelungirea sesiunii de înscrieri la programul de formare MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL PENTRU O ȘCOALĂ EUROPEANĂ, acreditat prin OM 5026/04.09.2018, cu Aviz CSA–MEC nr. 4103/DGIP/CSA-5/4/29.07.2020 privind reorganizarea și desfășurarea activităților de formare și de evaluare finală în regim online.

Cursul are 120 de ore din care 60 ore on-line meeting. 60 ore on-line/e-learning, 30 de credite  profesionale transferabile. Contravaloare suportului de curs este de 540 lei.

Public țintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Cursul vine în sprijinul cadrelor didactice care se vor implica în procesul managerial, în vederea dezvoltării competențelor manageriale în domeniul educației, pentru alinierea acestora la cerințele de realizare a calității în învățământ, în concordanță cu standardele europene.

Cursul se desfășoară în zilele de sâmbătă și duminică, într-o perioadă ce va fi transmisă ulterior.

MODULE:

 1. Managementul resurselor în instituțiile de învățământ
 2. Managementul calității
 3. Managementul carierei

Pentru limitarea transmiterii virusului SARS-CoV-2, conform noilor reglementări legislative, documentele și dovada achitării contravalorii cursului se transmit scanate pe adresa de email laura.secu@ccdconstanta.ro. Înscrierile se fac în limita locurilor.

DATE necesare pentru efectuarea plății de către cursanți:

Beneficiar: CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA

CIF: 14587100

CONT: RO50 TREZ 2312 0E33 0500 XXXX

TREZORERIA CONSTANȚA

Vă rugăm să se mentioneaze pe OP numele cursului si numele cursantului. Mulțumim!
* Documentele necesare sunt menționate în formularul de înscriere atașat mai jos.

Monitor curs,

Prof. metodist Laura-Elena SECU

Formular înscriere curs

Model adeverință

 

ÎNREGISTRAREA ȘI GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ A PERSONALULUI – înscrieri în derulare

Pornind de la idea că formarea continuă a personalului didactic-auxiliar care activează în sistemul de învățământ se impune ca o necesitate în contextul actual, al schimbărilor care se succed cu rapiditate, al legislației aflată  într-o continuă modificare sau actualizare, cursul propune următoarea tematică:

 • Managementul resurselor umane. Evidența personalului .
 • Gestionarea dosarelor de personal .
 • Administrarea bazei de date cu evidența personalului utilizând PC-ul . REVISAL.

FORMATOR: Violeta ȘTEFĂNICĂ, secretar C.C.D

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care sunt distribuite conform următoarei AGENDE:

Luni 15.XI în intervalul orar 17,00-19,00

Miercuri 17.XI în intervalul orar 17,00-19,00

Vineri 19.XI în intervalul orar 17,00-19,00

Luni 22.XI în intervalul orar 17,00-19,00

Miercuri 24.XI în intervalul orar 17,00-19,00

Vineri 26.XI în intervalul orar 17,00-19,00

Joi 2.XII în intervalul orar 17,00-19,00

Miercuri 8.XII în intervalul orar 17,00-19,00

Miercuri 15.XII în intervalul orar 17,00-19,00

ÎNSCRIERI: accesând link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewB1QoNGey3Yhsj42lJFFOXquJZZ_Eilaw_1bmRSku9JjrjA/viewform

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite email de confirmare.

 

CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALĂ – înscrieri încheiate

Abordarea fiecărui modul din noul curriculum pentru ora de CONSILIERE ȘI DEZVOATARE PERSONALĂ va implica o scurtă prezentare a conceptelor fundamentale și aplicații practice care să permită o desfășurare a orei într-o manieră interactivă și atractivă pentru elevi.
DURATA CURSULUI: 24 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
Vineri 19.XI (orar 18,30-20,30) Sâmbătă 20.XI (orar 9,00-11,00) Duminică 21.XI (orar 9,00-11,00)
Vineri 26.XI (orar 18,30-20,30) Sâmbătă 27.XI (orar 9,00-11,00) Duminică 28.XI (orar 9,00-11,00)
Vineri 3.XII (orar 18,30-20,30) Sâmbătă 4.XII (orar 9,00-11,00) Duminică 5.XII (orar 9,00-11,00)
FORMATOR: prof. Mădălina Belcin
CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care are clasă ca diriginte sau are această intenție în și care nu a parcurs la acest curs în anii anteriori.
ÎNSCRIERILE se pot face accesând link-ul și este necesar să aveți adresă de gmail :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29vFS6I9zPAIdYVdrDT4wXNZITh1gzOlTHIYUjh-3Ds2wXw/viewform
*Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel. Nu așteptați un e-mail de confirmare.
*După formarea grupei, cu câteva zile înainte de data de începere a cursului, veți primi pe e-mail invitația cu link-ul de participare la curs.

 

Profesor și Părinte AZI – înscrieri încheiate

Casa Corpului Didactic Constanța în colaborare cu Asociația Proacta EDU, furnizor de formare continuă, anunță deschiderea sesiunii de înscrieri pentru participarea la programul de formare Profesor și Părinte AZI, acreditat de Ministerul Educației Naționale, aprobat prin Ordinul M.E.N nr. 3161/13.02.2019, având 20 de credite profesionale transferabile, 84 ore.

Programul de formare Profesor și Părinte AZI este gândit ca un răspuns la o nevoie reală pentru îmbunătățirea relației părinți-cadre didactice, gestionarea relațiilor cu părinții, dar și cu elevii, având ca beneficiu final interesul copilului.

Asociația Proacta EDU este o asociație profesională nonprofit, din care fac parte specialiști în educație, psihologie, psihoterapie și sociologie, care împreună reușesc să dezvolte programe interdisciplinare, desfășurate la nivel național.

Cursul se adresează  cadrelor didactice, directorilor unităților școlare.

Beneficiile parcurgerii programului de formare:

 • Orele de dirigenție vor căpăta plus valoare, prin informațiile transmise, prin gestionarea într-un mod calitativ a timpului, dar și prin tehnicile de predare inovative.
 • Ședințele cu părinții vor fi transformate în consilii în care cooperarea va fi titlul de ordine în relația profesori-părinți.
 • Familiile vor găsi în cadrele didactice partenerii de care au nevoie pentru traversarea momentelor de criză și pentru creşterea performanțelor şcolare ale elevilor şi scăderea abandonului şcolar.

Module:

Modul 1: Identificarea rolurilor unui profesor şi caracteristicilor specifice fiecărui rol şi elemente de conducere a grupurilor – 14 ore

Modul 2: Noţiuni despre creşterea şi dezvoltarea copilului. Stadii şi caracteristici – 14 ore

Modul 3: Copii cu nevoi speciale: principalele tulburări de învăţare sau de comportament, provocări şi abordări ale relaţiilor cu părinţii copiilor cu nevoi speciale educaţionale – 14 ore

Modul 4: Stiluri de parenting şi implicaţiile acestora asupra comportamentului elevului şi implicării părinţilor în procesul educaţional – 14 ore

Modul 5: Situaţii familiale atipice; părinţi divorţaţi, părinte singur, părinţi adoptivi, bunici sau tutori legali – 14 ore

Modul 6: Comunicare: elemente, bariere, instrumente şi stiluri de comunicare – 14 ore

Cursul se va desfășura în sistem online, în perioada 15noiembrie – decembrie 2021, punând la dispoziția beneficiarilor accesul la o platformă de profil, materiale de suport și posibilitatea de a comunica în timp real cu formatorii, astfel: online meeting 43 de ore, online 37 de ore.

Calendarul formării va fi pus la dispoziția celor înscriși de către formatori înainte de începerea cursului.

Costul cursului este de 350 lei ( cont – RO19BTRLRONCRT0439034701, deschis la Banca Transilvania, Asociația Proacta EDU).

Termen de înscriere: 5 noiembrie 2021

Pentru limitarea transmiterii virusului SARS-CoV-2, conform noilor reglementări legislative, documentele și dovada achitării contravalorii cursului se transmit scanate pe adresa de email laura.secu@ccdconstanta.ro, începând cu data de 17 octombrie 2021. Înscrierile se fac în limita locurilor.

Contul pentru plata cursului este: RO19BTRLRONCRT0439034701, deschis la Banca Transilvania, Asociația Proacta EDU.
* Documentele necesare sunt menționate în formularul de înscriere atașat.

Monitor curs,
Prof. metodist Laura Elena SECU

Formular înscriere – aici

 

ȘAHUL ÎN ȘCOALĂ – înscrieri încheiate

Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: Cursul are rolul de a furniza metode pentru orientarea activității de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice implicate în noua disciplină școlară „Educație prin șah”. Având în vedere specificul disciplinei și implicațiile ei în dezvoltarea gândirii logice și critice, a imaginației și memoriei logice, metodele predominant utilizate în lucrul cu elevii vor fi exercițiul și jocul, cu sprijin pe demonstrație, observație, problematizare și conversație euristică. Acest stagiu vine în întâmpinarea cererii de formare exprimate de cadrele didactice din unitățile școlare unde șahul există în CDS.

Durata cursului: 30 de ore

Competențe vizate

 • Cunoașterea legislației și reglementărilor referitoare la disciplina “Educație prin șah”
 • Utilizarea conceptelor specifice șahului pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și formare;
 • Formarea deprinderilor de elaborare a planificării pe două niveluri de pregătire;
 • Formarea deprinderilor de proiectare didactică.

Pentru înscrieri, accesați link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpagPsvr1VP0R-e5KpC29-lGnS9YQKjsHun-0oNeIHqUo-xQ/viewform

Perioada de desfășurare : 25.10 – 12.11. 2021

 

PREDAREA OPȚIONALULUI ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE”- înscrieri încheiate

(Opțional aprobat cu Ordin al Ministrului Nr.4496 / 11.08.2004)

Pentru cei care predau acest opțional sau intenționează să o facă, profesor dr. Laura Mariana Popa vine cu o propunere de curs în care prezentările vor implica o reflecție asupra programei și a strategiilor de predare. Implicarea participanților în activitatea de formare va fi completată de activitățile practice, numeroase, actuale și originale. Scopul lor va fi acela de a conduce la dezvoltarea competențelor legate  pe de o parte de proiectarea unor acţiuni pentru ocrotirea sănătăţii personale şi a celor din jur și, pe de altă parte, legate de aplicarea unor tehnici interactive de reprezentare, interpretare și comunicare a informației referitoare la comportamente de protecție a mediului și a sănătății personale.

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care se vor desfășura după următoarea AGENDĂ:

Data 14 oct. 15 oct. 16 oct. 21 oct. 22 oct. 23 oct.e 28 oct. 18 noi. 19 noi.
Interval

orar

18.00-20.00 18.00-20.00 9.00-13.00 18.00-20.00 18.00-20.00 9.00-13.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care predă opționalul sau este interesat de tematică

ÎNSCRIERILE se fac prin accesarea link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEUCzaD-BtGjxc5lE4zlU-RI3P9-_Q2idBghfNZQnMj4h3cw/viewform

 

2020-2021

PREDAREA OPȚIONALULUI ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE” – înscrieri încheiate

(Opțional aprobat cu Ordin al Ministrului Nr.4496 / 11.08.2004)

 Pentru cei care predau acest opțional sau intenționează să o facă, profesor dr. Laura Mariana Popa vine cu o propunere de curs în care prezentările vor implica o reflecție asupra programei și a strategiilor de predare. Implicarea participanților în activitatea de formare va fi completată de activitățile practice, numeroase, actuale și originale. Scopul lor va fi acela de a conduce la dezvoltarea competențelor legate  pe de o parte de proiectarea unor acţiuni pentru ocrotirea sănătăţii personale şi a celor din jur și, pe de altă parte, legate de aplicarea unor tehnici interactive de reprezentare, interpretare și comunicare a informației referitoare la comportamente de protecție a mediului și a sănătății personale.

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care se vor desfășura după următoarea AGENDĂ:

Data – intervalul orar

21.V     18.00-20.00 (vineri)

22.V     9.00-13.00 (sâmbătă)

23.V     9.00-13.00 (duminică)

28.V     18.00-20.00 (vineri)

29.V     9.00-13.00 (sâmbătă)

30.V      9.00-11.00 (duminică)

4.VI      18.00-20.00 (vineri)

5.VI      9.00-11.00 Evaluare finală (sâmbătă)

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care este interesat de tematică

ÎNSCRIERILE se fac prin accesarea link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBRRThosf8N8jBMKFDCk8wWAhvBD9hKxxYwlck_u1UtbAkEA/viewform

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite

 

PREVENȚIE ȘI ABANDON ȘCOLAR – curs acreditat

Programul de formare mai sus numit are 15 credite, 60 de ore și se adresează personalului didactic de predare.
Cursul urmărește dezvoltarea competențelor de lucru în echipă (constituirea echipei de prevenție și abandon școlar – PAS), formarea competențelor de elaborare a unei planificări strategice în vederea identificării cauzelor care favorizează apariția situațiilor de risc și familiarizarea cu instrumente de rezolvare a situațiilor de criză cu efect de abandon școlar.
Perioada formării: 22.05-20.06.2021 în zilele de sâmbătă și duminică, online
Contravaloarea suportului de curs este de 270 de lei.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină toate documentele atașate.
Înscrierea la curs se face prin depunerea dosarului și achitarea taxei la secretariatul CCD Constanța, în programul de lucru cu publicul, în limita locurilor disponibile.
Formular de înscriere

Adeverință

ÎNTOCMIREA ȘI GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ A PERSONALULUI – înscrieri încheiate

Pornind de la idea că, formarea continuă a personalului didactic-auxiliar care activează în sistemul de învățământ se impune ca o necesitate în contextul actual, al schimbărilor care se succed cu rapiditate, al legislației aflată  într-o continuă modificare sau actualizare, cursul propune următoarea tematică:

 • Managementul resurselor umane. Evidența personalului .
 • Gestionarea dosarelor de personal .
 • Administrarea bazei de date cu evidența personalului utilizând PC-ul . REVISAL.

FORMATOR: Violeta ȘTEFĂNICĂ, secretar C.C.D

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care sunt distribuite conform următoarei AGENDE:

Data 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21 mai 24 mai 25 mai 26 mai 28 mai
Interval orar 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00

ÎNSCRIERI: accesând link-ul   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlCIZbWbz1qO_ahQDaJfPZM6hN1DgPEFNcVynAFdX8UeXORg/viewform

Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari– înscrieri încheiate

25 CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
După înregistrare și formarea grupei, veți primi informații despre documentele necesare înscrierii, formularele pe care trebuie să le completați și calendarul cursului
Taxa de participare: 500 lei
Cursul are durata de 100 de ore (50 de ore online cu formatorul și 50 de ore e-learning/activități individuale online), 100% online, în conformitate cu ordinul 5767/15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021.
Furnizor: EDUAPPS
Grupa este formată din 35 de cursanți.
PREZENTARE CURS – http://bit.ly/prezentarecursgen1

ÎNSCRIERI – accesând link-ul https://forms.gle/8WRyE2gqan8WcSsX9

Cursul poate fi achiziționat și din SEAP, număr referință: GEN1, CIF 30443450.

Detalii suplimentare: claudia.calin@ccdconstanta.ro

DEFINITIVAT ȘI TITULARIZARE – PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ – înscrieri încheiate

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul special care au în perspectiva anului acesta sau a celui viitor, examenul de definitivat sau concursul de titularizare vă propunem parcurgerea următoarei tematici:

 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilități – repere teoretice;
 • Metode de evaluare educațională a preșcolarilor și elevilor cu dizabilități;
 • Metode de planificare individualizată a activității educaționale și terapeutic-recuperatorii a persoanelor cu dizabilități;
 • Aspecte particulare ale activității didactice cu elevul cu dizabilități și ale interacțiunii cu familia acestuia.

FORMATOR: Simina RADOSLAV, profesor psihopedagog

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care sunt distribuite conform următoarei AGENDE:

 

Data 5 mai 7 mai 8 mai 10 mai 12 mai 14 mai 15 mai 16 mai 22 mai
Interval orar 16.30-18.40 16.30-18.40 9.30-11.40 16.30-18.40 16.30-18.40 16.30-18.40 9.30-11.40 9.30-11.40 9.30-11.40

ÎNSCRIERI: accesând link-ul https://forms.gle/GPqiKqsQPHjqY95c8

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite email de confirmare.

 

MANAGEMENTUL BIBLIOTECII ȘCOLARE ÎN ERA DIGITALIZĂRII  – înscrieri încheiate

În ultimul deceniu bibliotecile școlare au fost preocupate, în mare măsură, de modernizarea și dotarea cu mijloace tehnice adecvate cerințelor utilizatorilor, precum procurarea programelor specifice, implementarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, crearea rețelelor electronice și a bazelor de date digitale. Aceste progrese au implicat și o bună adaptabilitate a personalului din cadrul bibliotecii școlare la nou, bibliotecarii și documentariștii confruntându-se cu probleme legate de management, de organizare, de finanțare sau privind dezvoltarea colecțiilor bibliotecii în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
Cursul propus, cu tema ”Managementul bibliotecii școlare în era digitalizării”, cuprinde în modulele sale definirea unor noțiuni precum ”resursele educaționale implicate în managementul bibliotecii” sau ”competențe manageriale ale bibliotecarului școlar”, abordându-se această temă într-o manieră holistică, pornindu-se de la definirea termenilor specifici și ajungându-se la forme de elaborare ale diferitelor documente folosite în managementul unei biblioteci.

Public-țintă vizat: bibliotecari, documentarişti, voluntari în cadrul bibliotecii şcolare/ C.D.I.-ului
Formatori: Flavia-Alexandra PETROV, documentarist C.C.D., Narciz Amza, prof. metodist C.C.D.
Durata cursului: 24 de ore
Perioada de desfășurare: aprilie 2021
Calendar întâlniri online:
Luni, 12 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Marți, 13 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Miercuri, 14 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Luni, 19 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Marți, 20 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Miercuri, 21 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Luni, 26 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Marți, 27 aprilie, interval orar 17.00-19.00,
Miercuri, 28 aprilie, EVALUARE – interval orar 17.00-19.00
Înscrieri – accesând linkul: https://forms.gle/tp6BDTAybc78rC6E6

GRUPA 2 (PDTP) Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar – înscrieri încheiate

Cursul se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar care se pregătesc pentru examenele menționate în titlu, se desfășoară online și parcurge următoarele tematici:

 • Prezentarea Programelor de definitivat și titularizare.
 • Principii de facilitare a învățării în spațiul virtual.
 • Noțiuni de pedagogie preșcolară
 • Noțiuni de metodica predării disciplinei / activităților instructiv – educative
 • Noțiuni de limba și literatura română

FORMATORI: Nicolae Irinela / Stoian Beatrice Gabriela / Dumitrescu Tania Ileana / Cosmeanu Luminita

PERIOADA: 5 – 26 aprilie 2021

ÎNSCRIERI: accesând link-ul

https://forms.gle/UPA38Hwra2fRoGfx8

INSTRUMENTE DIGITALE DE EVALUARE – înscrieri încheiate

Cursul ”Instrumente digitale de evaluare” își propune să pregătească profesorii în utilizarea de instrumente web pentru evaluarea on-line. Cursanții vor folosi instrumente digitale atât pentru evaluarea formativă cât și pentru evaluarea sumativă, reușind să realizeze, până la finalul cursului, teste on-line pe diverse platforme, teme de evaluare on-line folosind metode moderne de evaluare cum sunt: metoda portofoliului digital, metoda turul galeriei virtuale, autoevaluarea (jurnal de învățare online), metoda proiectului realizat în diverse forme creative și atractive pentru elevi (foto, foto cu voce, video, carte digitală).

Public țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Formator: Gina-Elena ȘERBAN

Durata cursului: 24 de ore

Perioada de desfășurare: aprilie 2021

Cele 24 de ore implică 9 întâlniri online, de câte 2 ore pe zi, conform calendarului afișat mai jos:

Miercuri, 14 apr. (interval orar 18.00-20.00)

Duminică, 18 apr. (interval orar 9.00-11.00)

Luni, 19 apr. (interval orar 18.00-20.00)

Miercuri, 21 apr. (interval orar 18.00-20.00)

Joi, 22 apr. (interval orar 18.00-20.00)

Duminică, 25 apr. (interval orar 9.00-11.00)

Luni, 26 apr. (interval orar 18.00-20.00)

Miercuri, 28 apr. (interval orar 18.00-20.00)

6 ore activitate independentă

Joi, 29 apr. Evaluare (interval orar 18.00-20.00)

Înscrieri – accesând linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKlDk299fkXy4jWSvOpz3A55GYKAyLUXQ-mJorn1Lyc6nQg/viewform

 

DIGITALIZAREA  COMPARTIMENTULUI  ADMINISTRATIV – înscrieri încheiate

Cursul de formare  își propune să dezvolte competențele profesionale și personale ale coordonatorului administrativ  și să formeze abilități digitale,  în vederea unui demers administrativ eficient, de calitate în instituțiile de învățământ.

Grup ţintă:administratorul  de patrimoniu din învățământul preuniversitar, alte categorii de personal interesate

Competente vizate:

 • Formarea și dezvoltarea competențelor de bază pentru  compartimentul administrativ;
 • Dezvoltarea abilităților digitale pentru comunicarea în mediul on-line;
 • Utilizarea și valorificarea resurselor electronice;

Formatori:  Svinarciuc Liliana / Stoian Beatrice / Cilioaică Corina

Calendarul: Cursul se va desfășura online în perioada 31 martie – 30 aprilie 2021. 9 zile, interval orar 17:30 – 19:30. Cele 9 date vor fi stabilite împreună cu cursanții.

Înscrieri: accesând link-ul https://docs.google.com/forms/d/1AGc4DP-pxp_VPx-7aMvRPaEUfxNR87DsvZtALvyUP84/edit

e-Educația timpurie (Utilizarea  instrumentelor digitale) – înscrieri încheiate

Măsurile pentru combaterea răspândirii virusului au adus schimbări semnificative în cadrul activităților de educație și formare, devenind astfel o prioritate dezvoltarea profesională continuă a educatorilor. Pentru a continua educația la distanță în termeni de calitate, programul propus vizează abilitarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar  în a organiza activități de învățare în mediul online, utilizând în egală măsură instrumente și aplicații digitale, dar și strategii care să motiveze achiziția de cunoștințe și dezvoltarea de competențe, participarea, comunicarea și colaborarea preșcolarilor în activitățile de învățare din mediul online.

Grup țintă :  profesori învățământ preșcolar, institutori, educatoare

Competențe vizate:

– Utilizarea și elaborarea de instrumente și aplicații digitale în grădiniță;

– Integrarea unor resurse specifice tehnologiei și comunicării în demersuri didactice desfășurate online având ca grup țintă preșcolarii;

– Organizarea activităților de educație timpurie în mediul online;

Formatori: Stoian Beatrice/ Savu Nicoleta

Calendarul: Cursul se va desfășura online în perioada 24 martie – 28 aprilie 2021,   9 zile, interval orar 17:30 – 19:30. Cele 9 date vor fi stabilite împreună cu cursanții.

Înscrieri: accesând link-ul https://forms.gle/qzzjpb6z3ybABc247

 

Starea de sănătate a elevilor și acordarea primului ajutor – înscrieri încheiate

Pentru că starea de sănătate a elevilor și acordarea primului ajutor este o parte importantă a vieții de zi cu zi la domiciliu, la școală sau la joacă, fiecare ar trebui să învețe primul ajutor și să fie dispus să administreze îngrijire de bază, până la sosirea personalului calificat din cadrul serviciului de ambulanță si chiar așa, să comunice coerent cu operatorul liniei de urgenta 112.

Cursul va oferi informațiile teoretice minim necesare pentru luarea de măsuri imediate în acordarea primului ajutor. Aplicațiile practice vor oferi ocazia dezvoltării capacității de recunoaștere a simptomelor și a semnelor de bază ale unui accident / ale unei boli, pentru a evita pericolul de a face ceva greșit.

 FORMATORI: profesor Laurenția Diaconu, profesor dr. Laura Mariana Popa, maistru instructor Ferihal Omer

DURATA este de 24 de ore, activitățile de formare fiind distribuite conform AGENDEI:

 • joi – 25.03.2021   –    18-20
 • vineri – 26.03.2021  –  18-20
 • sâmbătă – 27.03.2021  –  9-11
 • duminică – 28.03.2021  –  9-11
 • vineri – 2.04.2021  –  18-20
 • sâmbătă – 3.04.2021  –  9-11
 • vineri – 16.04.2021  –  18-20
 • sâmbătă – 17.04.2021  –  9-11
 • Joi – 9– 22.04.2021  –  18-20

ÎNSCRIERI: accesând link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ99yv0aSF0-3CPwaLYuV1PAqR3lyABu3FhRbpA7vNA5-t9g/viewform

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite email de confirmare pentru înscriere.

 

Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar –  înscrieri încheiate

Cursul se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar care se pregătesc pentru examenele menționate în titlu, se desfășoară online și parcurge următoarele tematici:

Prezentarea Programelor de definitivat și titularizare.

Principii de facilitare a învățării în spațiul virtual.

Noțiuni de pedagogie preșcolară
Noțiuni de metodica predării disciplinei / activităților instructiv – educative
Noțiuni de limba și literatura română

FORMATORI: Nicolae Irinela / Stoian Beatrice Gabriela / Dumitrescu Tania Ileana / Cosmeanu Luminita

CALENDARUL cursului : 10, 11, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 31 martie 2021, interval orar: 16-18

ÎNSCRIERI: accesând link-ul https://forms.gle/qmKsF4jNkHiCesgC7

 

ÎNTOCMIREA ȘI GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ A PERSONALULUI – înscrieri încheiate

Pornind de la idea că, formarea continuă a personalului didactic-auxiliar care activează în sistemul de învățământ se impune ca o necesitate în contextul actual, al schimbărilor care se succed cu rapiditate, al legislației aflată  într-o continuă modificare sau actualizare, cursul propune următoarea tematică:

 • Managementul resurselor umane. Evidența personalului .
 • Gestionarea dosarelor de personal .
 • Administrarea bazei de date cu evidența personalului utilizând PC-ul . REVISAL.

FORMATOR: Violeta ȘTEFĂNICĂ, secretar C.C.D

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care sunt distribuite conform următoarei AGENDE:

Data 10.III 11.III 12.III 15.III 16.III 17.III 18.III 19.III 23.III
Interval orar

17.00 – 19.00 ( în fiecare zi)

 

ÎNSCRIERI: accesând link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekE32f5hn_A73WA6D1JaKyQWovmj-GrcYFq-hUouEf6ebnGw/viewform

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite email de confirmare.

 

DEFINITIVAT ȘI TITULARIZARE – PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ –  înscrieri încheiate

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul special care au în perspectiva anului acesta sau a celui viitor, examenul de definitivat sau concursul de titularizare vă propunem parcurgerea următoarei tematici:

 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilități – repere teoretice;
 • Metode de evaluare educațională a preșcolarilor și elevilor cu dizabilități;
 • Metode de planificare individualizată a activității educaționale și terapeutic-recuperatorii a persoanelor cu dizabilități;
 • Aspecte particulare ale activității didactice cu elevul cu dizabilități și ale interacțiunii cu familia acestuia.

FORMATOR: Simina RADOSLAV, profesor psihopedagog

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care sunt distribuite conform următoarei AGENDE:

Data 9.III 11.III 13.III 15.III 17.III 19.III 23.III 25.III 27.III
Interval orar 16.30-18.40 16.30-18.40 9.30-11.40 16.30-18.40 16.30-18.40 16.30-18.40 16.30-18.40 16.30-18.40 9.30-11.40

ÎNSCRIERI: accesând link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ftd8uvCmkOTFQr2JRk30Cw3dMrQH167kWfWnSmBU2asxXA/viewform

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite email de confirmare.

 

Nonformal în educație. Educație out-door – înscrieri încheiate

Deschidem înscrierea online pentru programul de formare continuă „Nonformal în educație. Educație out-door”.

Prin intermediul acestui tip de educatie intrăm în contact cu o noua abordare a învățării, pusă în aplicare prin activități plăcute și motivante. Educația nonformală permite obținerea unor cunoștințe și aptitudini noi, inclusiv a unor competențe digitale și oferă condiții pentru punerea acestora în practică.

Educaţia outdoor (în aer liber) este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal.

DURATA CURSULUI: 30 de ore

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie-aprilie 2021

Cele 30 de ore implică 6 întâlniri online, conform calendarului afișat mai jos:

Sâmbătă 6 martie (interval orar 8-10 și 10.30-12.30)

Sâmbătă 13 martie (interval orar 8-10 și 10.30-12.30)

Sâmbătă 20 martie (interval orar 8-10 și 10.30-12.30)

Sâmbătă 27 martie (interval orar 8-10 și 10.30-12.30)

Duminică 28  martie (interval orar 8-10 și 10.30-12.30)

8 ore activitate independentă

Sâmbătă 17 aprilie Evaluare (interval orar 8-10)

PUBLIC ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Contravaloare materiale curs: 150 lei

FORMATOR: prof. Anamaria BURADA

Înscrierile se fac accesând următorul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFQnic3O4NsHo7SO5EzIrc3zS1pyaC6YuGTFAv_ZHRZQrOzg/viewform?usp=sf_link

Prof. metodist: Lavinia POPESCU

 

STRATEGII EDUCAŢIONALE INCLUZIVE – înscrieri încheiate

Cursul, susţinut de prof.logoped dr.Ecaterina-Gabriela TOTOLAN, vă propune o serie de informaţii şi activităţi practice care să conducă la dezvoltarea  competenţelor necesare pentru a identifica şi aplica soluţii şi strategii individualizate şi eficiente în activitatea cu elevii care au cerinţe educative speciale (dizabilităţi) şi sunt integraţi în învăţământul de masă.

Tematica parcursă va fi:

 1. Organizarea sistemului de învăţământ special şi special integrat
 2. Şcoala integratoare – şcoala pentru toţi copiii
 3. Servicii de sprijin pentru integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcoala de masă
 4. Modalităţi de adaptare a procesului de învăţământ pentru copiii cu dizabilităţi integraţi în şcoala de masă

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care se vor desfășura după următoarea AGENDĂ:

Data – intervalul orar

12.III   14.00-16.00

13.III      9.00-11.00

14.III      9.00-11.00

19.III    14.00-16.00

20.III      9.00-11.00

21.III      9.00-11.00

26.III     14.00-16.00

27.III       9.00-11.00

28.III       9.00-11.00

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care este interesat de tematică

ÎNSCRIERILE se fac prin accesarea link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf31ARt3Wcnh8iZR_i-cSjjBDepwEqmegdbnYnRCD9CPTc3Mg/viewform

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite e-mail de confirmare.

 

PREDAREA OPȚIONALULUI ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE” – curs reprogramat

(Opțional aprobat cu Ordin al Ministrului Nr.4496 / 11.08.2004)

 Pentru cei care predau acest opțional sau intenționează să o facă, profesor dr. Laura Mariana Popa vine cu o propunere de curs în care prezentările vor implica o reflecție asupra programei și a strategiilor de predare. Implicarea participanților în activitatea de formare va fi completată de activitățile practice, numeroase, actuale și originale. Scopul lor va fi acela de a conduce la dezvoltarea competențelor legate  pe de o parte de proiectarea unor acţiuni pentru ocrotirea sănătăţii personale şi a celor din jur și, pe de altă parte, legate de aplicarea unor tehnici interactive de reprezentare, interpretare și comunicare a informației referitoare la comportamente de protecție a mediului și a sănătății personale.

Cursul are o DURATĂ de 24 de ore, care se vor desfășura după următoarea AGENDĂ:

Data – intervalul orar

4.III     18.00-20.00

5.III     18.00-20.00

6.III       9.00-13.00

11.III   18.00-20.00

12.III   18.00-20.00

13.III      9.00-13.00

18.III    18.00-20.00

15.IV    18.00-20.00

23.IV    18.00-20.00

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care este interesat de tematică

ÎNSCRIERILE se fac prin accesarea link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGb7-yY-H2RrBBcvRprHSyjsCKnlSno-_UjwjnZ7SSu3pHgg/viewform

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite e-mail de confirmare

 

Aspecte teoretice și practice ale lecției de educație fizică și sport – înscrieri încheiate

Având în vedere nevoile de formare rezultate în urma analizei făcute de Casa Corpului Didactic Constanța vă propunem cursul: ,,Aspecte teoretice și practice ale lecției de educație fizică și sport”.
Prezentul curs a fost elaborat în vederea aprofundării de către participanți a conținuturilor tematice de specialitate, reperelor metodice și practice din cadrul ariei curriculare educație fizică și sport.
Grupul țintă: cadre didactice cu specialitatea educație fizică și sport debutante sau înscrise la Examenul Național de Definitivare.
Durata: 30 de ore
Perioada de desfășurare: 20 februarie – 30 martie 2021
Data începerii: 20.02.2021 ora 09.00
Locul de desfășurare a programului: on-line, folosind platforma Cisco Webex

Competențe vizate:
1.   Cunoașterea/identificarea și înțelegerea conceptelor cheie ale domeniului din perspectiva oferită de standardele de evaluare ale examenelor de definitivare și titularizare.
2.   Realizarea unei proiectări didactice eficiente, raționale, prin corelarea noțiunilor teoretice cu cele practic-aplicative.

RESURSE UMANE:
Formator: prof. dr. Elvira NICA, formator adulți

MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL  PENTRU O ȘCOALĂ EUROPEANĂ – înscrieri încheiate

Se deschid înscrierile la programul de formare MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL  PENTRU O ȘCOALĂ EUROPEANĂ (acreditat OM 5026/04.09.2018, cu Aviz CSA–MEC nr. 4103/DGIP/CSA-5/4/29.07.2020 privind reorganizarea și desfășurarea activităților de formare și de evaluare finală în regim online).
Cursul are 120 de ore din care 60 ore on-line meeting; 60 ore on-line/e-learning, 30 de credite  profesionale transferabile – 540 lei.
Public țintă: personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar;
Cursul vine în sprijinul cadrelor didactice care se vor implica în procesul managerial, în vederea dezvoltării competențelor manageriale în domeniul educației, pentru alinierea acestora la cerințele de realizare a calității în învățământ, în concordanță cu standardele europene.
Cursul se desfășoară în zilele de sâmbătă și duminică, astfel: 6-7.03/13-14.03/20-21.03/27-28.03/3-4.04/10-11.04/17-18.04/24-25.04.2021.
MODULE:
1. Managementul resurselor în instituțiile de învățământ
2. Managementul calității
3. Managementul carierei
* DOSARELE CU DOCUMENTE ȘI CONTRAVALOAREA CURSULUI SE DEPUN LA SECRETARIATUL CCD (orele10-14), începând cu data de 8 februarie 2021, ÎN LIMITA LOCURILOR.

Formular înscriere

Adeverință

APLICAȚII GOOGLE UTILIZATE ÎN EDUCAȚIE – înscrieri încheiate

Una dintre platformele educaționale care asigură în acest moment desfășurarea online a procesului de predare-învățare-evaluare este cea pusă la dispoziție de Google. Cunoașterea și folosirea corectă  a tuturor resurselor pe care le are platforma, îi poate ajuta pe  cei care o folosesc să optimizeze procesele de predare-învățare și să încorporeze tot mai mult gândirea critică, comunicarea, colaborarea și creativitatea în procesul de învățare al elevilor.

Cursul va avea mai ales activități practice și, dintre toate resursele platformei, se va pune accentul pe lucrul în Classroom, respectiv pe folosirea aplicației Meet.

DURATA CURSULUI: 30 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
Data   23.II   24.II   26.II   2.III   3.III   5.III   9.III   10.III   12.III   15.III   16.III
Interval orar   17.00-19.00

FORMATOR: Claudia CĂLIN

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care este interesat de tematică

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite email de confirmare.

 

STRATEGII DIDACTICE PENTRU UN TRASEU METODIC OPTIM – înscrieri în derulare

Strategiile didactice reprezintă  un  sistem complex si coerent de mijloace,  metode, materiale si alte resurse educaţionale care vizează atingerea unor obiective. Acestea ocupă un loc central în cadrul activităţii didactice, deoarece proiectarea şi organizarea lecţiei se realizează în funcţie de decizia  strategică a profesorului.
Cursul va crea un cadru propice aprofundării cunoştinţelor şi posibilitatea de a exersa anumite elemente teoretice, cu scopul clarificării lor şi a dezvoltării capacităţii de a acţiona creativ în proiectarea demersului didactic.

DURATA CURSULUI: 24 ore care se vor desfășura conform programului următor:

Data – intervalul orar
23.II – 14.00-16.00
25.II – 14.00-16.00
27.II – 13.00-15.00
2.III – 14.00-16.00
4.III – 14.00-16.00
6.III – 13.00-15.00
9.III – 14.00-16.00
11.III – 14.00-16.00
20.III – 13.00-15.00

FORMATOR: Georgiana ROMANOV

CINE POATE PARTICIPA:
orice cadru didactic interesat de tematica propusă şi mai ales cadrele didacice care se pregătesc pentru examenul de titularizare, sau pentru definitivat şi gradul II.

Înscrierea se înregistrează automat într-un tabel, fără a se trimite email de confirmare.

UTILIZAREA MICROSOFT  365  ÎN EDUCAȚIE – curs încheiat – grupa 2 – la solicitarea unității de învățământ

Realizarea lecțiilor online poate fi o provocare pentru orice cadru didactic. Suita Microsoft 365 oferă instrumentele esențiale cu care orice cadru didactic își poate realiza lecțiile atât în sistem clasic cât și în sistem blended learning sau în sistem online. Indiferent de modul de desfășurare al lecției, cu instrumentele Microsoft 365 prezentate în acest curs, cadrele didactice vor realiza materiale didactice interactive și atractive pentru elevi, sondaje și teste de evaluare sau lucrări colaborative cu echipe de elevi sau profesori. De asemenea, situațiile statistice realizate la sfârșit de semestru sau de an pot fi mult mai rapid realizate și transmise către elevi și părinți. La finalul cursului, fiecare cadru didactic va fi capabil să realizeze materialele necesare unei lecții pe care să o susțină online prin intermediul aplicației Microsoft Teams.

DURATA CURSULUI: 30 de ore distribuite astfel: 8 ore elemente teoretice, 20 ore aplicații (12 ore tutoriat + 8 ore activitate independentă),  2 ore evaluare finală
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: decembrie 2020 – ianuarie 2021

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar

FORMATOR: Gina-Elena ȘERBAN – formator pentru adulți, profesor informatică, gradul I

PREVENȚIE ȘI ABANDON ȘCOLAR – 3 grupe finalizate

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar este o coordonată principală a strategiei Uniunii Europene în domeniul educaţiei, măsurile privind combaterea acestuia, reprezentând nucleul strategiei Europa 2020.

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala ajunge să fie abandonată, pentru că există elevi, familii, comunități care nu consideră şcoala un viitor.În acelaşi timp, orice profesor întâlnește acest fenomen în școală, şi are nevoie de un set de măsuri/instrumente pentru a preveni și  pentru a rezolva situaţiile de eşec şcolar.

Casa Corpului Didactic Constanța a acreditat acest program de formare continuă, întrucât eşecul şcolar reprezintă un fapt care ia amploare pe zi ce trece.

În acest sens, cursul urmărește dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă (constituirea echipei de prevenție și abandon școlar – PAS), formarea competențelor de elaborarea unei planificări strategice în vederea identificării cauzelor/factorilor care  favorizează apariţia unor astfel de situaţii de risc și familiarizarea cu un set de instrumente pentru rezolvarea situaţiilor de criză cu efect de abandon şcolar.

Domeniu tematic: Strategii didactice de predare – învățare – evaluare

Acredidat prin OMEN Nr.4737 din 09.08.2019;

Avizul CSA-MEC nr. 4103/DGÎP/CSA-5/4/29/07/2020 privind reorganizarea și desfășurarea activităților de formare și de evaluare finală în regim online

Nr. credite profesionale transferabile: 15

Durata: 60 de ore

Grup țintă: personal didactic de predare

Pentru prima grupă, programul s-a derulat la Casa Corpului Didactic în perioada 29 februarie – 5 decembrie 2020. Alte două grupe s-au constituit la solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1, Valu lui Traian, iar cursul s-a desfășurat în perioada 10 august – 27 septembrie 2020.

MINDFULNESS PRIN JOC DE ROL – curs încheiat

Cursul vizează cultivarea aptitudinilor necesare profesorilor pentru a îmbunătăți contextul emoțional din sălile de clasă/din mediul online, ca premisă a progresului școlar. De asemenea, vor privi mai în profunzime relațiile interumane, fie că este vorba de cele de tip elev-elev, fie de tip elev-profesor și vor găsi soluții pentru îmbunătățirea contextului emoțional în procesul de predare-învățare. Dintre conținuturile abordate amintim: Mindfulness prin joc de rolArta emoțională a predăriiMentalitatea deschisă în activitatea didactică.

DURATA CURSULUI: 24 de ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: noiembrie 2020
Cele 24 de ore implică 9 întâlniri online, de câte 2 ore pe zi, conform calendarului afișat mai jos:

Duminică, 15 nov. (interval orar 10.00-12.00)
Luni, 16 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Joi, 19 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Vineri, 20 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Sâmbătă, 21 nov. (interval orar 10.00-12.00)
Luni, 23 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Joi, 26 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Vineri, 27 nov. (interval orar 18.00-20.00)
6 ore activitate independentă
Sâmbătă, 28 nov. Evaluare (interval orar 10.00-12.00)

PUBLIC ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar
FORMATOR: prof. Corina CUȘA, grad didactic I, certificare Mindfulness, formator de formatori, formator pentru adulți

UTILIZAREA MICROSOFT  365  ÎN EDUCAȚIE – curs încheiat – grupa 1 – la solicitarea unității de învățământ

Realizarea lecțiilor online poate fi o provocare pentru orice cadru didactic. Suita Microsoft 365 oferă instrumentele esențiale cu care orice cadru didactic își poate realiza lecțiile atât în sistem clasic cât și în sistem blended learning sau în sistem online. Indiferent de modul de desfășurare al lecției, cu instrumentele Microsoft 365 prezentate în acest curs, cadrele didactice vor realiza materiale didactice interactive și atractive pentru elevi, sondaje și teste de evaluare sau lucrări colaborative cu echipe de elevi sau profesori. De asemenea, situațiile statistice realizate la sfârșit de semestru sau de an pot fi mult mai rapid realizate și transmise către elevi și părinți. La finalul cursului, fiecare cadru didactic va fi capabil să realizeze materialele necesare unei lecții pe care să o susțină online prin intermediul aplicației Microsoft Teams.

DURATA CURSULUI: 30 de ore distribuite astfel: 8 ore elemente teoretice, 20 ore aplicații (12 ore tutoriat + 8 ore activitate independentă),  2 ore evaluare finală
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: noiembrie-decembrie 2020

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar

FORMATOR: Gina-Elena ȘERBAN – formator pentru adulți, profesor informatică, gradul I

CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALĂ – curs încheiat

Abordarea fiecărui modul din noul curriculum pentru ora de CONSILIERE ȘI DEZVOATARE PERSONALĂ va implica o scurtă prezentare a conceptelor fundamentale și aplicații practice care să permită o desfășurare a orei într-o manieră interactivă și atractivă pentru elevi.

DURATA CURSULUI: 24 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
17.XI (orar 18.00-20.00) 21.XI (orar 9,00-11,00) 22.XI (orar 9,00-11,00)
24.XI (orar 18,00-20,00) 28.XI (orar 9,00-11,00) 29.XI (orar 9,00-11,00)
1.XII (orar 18,00-20,00) 4.XII (orar 9,00-11,00) 5.XII (orar 9,00-11,00)

FORMATOR:  Mădălina Belcin

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care are clasă ca diriginte sau care are această intenție; NU este cazul să vă înscrieți dacă ați participat la curs în anii anteriori.

PREDAREA-ÎNVĂȚAREA-EVALUAREA PRIN GAMING – curs încheiat

Cursul  asigură accesul facil la noile tendințe postmoderne care presupun dezvoltarea conținuturilor spre atingerea competențelor specifice, printr-o abordare nouă a curriculei, a metodelor tip gaming și a evaluărilor. Dintre conținuturile abordate amintim: Predarea prin jocuri educaționaleProiectarea didactică (proiectarea diferitelor tipuri de lecții și în mediul online), Evaluarea prin metode moderne. Cursul se axează pe activități practice.

DURATA CURSULUI: 24 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: octombrie-noiembrie

Cele 24 de ore implică 9 întâlniri online, de câte 2 ore pe zi, conform calendarului afișat mai jos:
Vineri 30 oct. (interval orar 18-20)
Luni 2 nov. (interval orar 18-20)
Marți 3 nov. (interval orar 18-20)
Miercuri 4 nov. (interval orar 18-20)
Joi 5 nov. (interval orar 18-20)
Vineri 6 nov. (interval orar 18-20)
Luni 9 nov. (interval orar 18-20)
Marți 10 nov. (interval orar 18-20)
6 ore activitate independentă
Miercuri 11 nov. Evaluare (interval orar 18-20)

PUBLIC ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal
FORMATOR: Adriana Nicoleta ARGATU

CREAREA TESTELOR COMPUTERIZATE  – curs încheiat

Cursul de „Crearea testelor computerizate” își propune să pregătească profesorii în realizarea și personalizarea testelor interactive, astfel încât acestea să fie accesibile elevilor de pe orice dispozitiv (calculator, laptop, tableta, telefon) conectat la Internet.

Prin intermediul testelor elevii vor fi ajutați într-un mod atractiv și dinamic să-și dezvolte și  să-și perfecționeze competențele indiferent de disciplină, scopul acestora fiind și de a ajuta și stimula învățarea.

Dintre conținuturile abordate amintim: crearea testelor Kahoot, crearea testelor cu ajutorul formularelor în Google Drive și Microsoft 365, realizarea testelor pe platforma LearningApps.org, utilizarea platformelor Edpuzzle și Padlet pentru evaluare continuă și sumativă.

DURATA CURSULUI: 24 de ore distribuite astfel: 7 ore elemente teoretice, 15 ore aplicaţii (11 ore tutoriat + 4 ore activitate independenta) şi 2 ore evaluare finală

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 17 octombrie – 14 noiembrie 2020

PUBLIC ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar

FORMATOR: prof. Alina DUMITRU, grad didactic I, formator pentru adulți

Inteligența emoțională la copii și adolescenți – curs reprogramat

Public țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar
Durata: 24 de ore
Formator: Prof. consilier școlar Laura Elena SECU, coordonator CJAP, formator pentru adulți
Perioadă:  24, 25 octombrie – 7, 8, 14, 15, 21 noiembrie 2020

Competențe vizate:
1. Competențe privind identificarea strategiilor de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale la elevi.
2. Competențe instrumental – aplicative – identificarea factorilor socio-emoționali implicați în succesul școlar.
3. Competențe în domeniul facilitării învățării la elevi prin cunoașterea caracteristicilor psihopedagogice ale acestora.

Structura cursului – 24 de ore:
•   6 ore elemente teoretice
•   16 ore aplicații (10 ore tutoriat + 6 ore activitate independentă)
•    2 ore evaluare finală

Program curs:
Sâmbătă, 24 octombrie (interval orar 9-12)
Duminică, 25 octombrie (interval orar 9-12)
Sâmbătă, 7 noiembrie (interval orar 9-12)
Duminică, 8 noiembrie (interval orar 9-12)
Sâmbătă, 14 noiembrie (interval orar 9-11)
Duminică, 15 noiembrie (interval orar 9-11)
6 ore activitate independentă pe platformă
Sâmbătă, 21 noiembrie – evaluare (interval orar 9-11)

Coordonator curs,
Prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA

eTwinning-colaborare internațională – înscrieri în desfășurare – curs încheiat

eTwinning este o platformă care promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor;
eTwinning este o parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.

DURATA CURSULUI: 24 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: octombrie-noiembrie
Cele 24 de ore implică 7 întâlniri online, de câte 2-3 ore pe zi, conform calendarului afișat mai jos:

Vineri 16 oct. (interval orar 18-20)
Sâmbătă 17 oct. (interval orar 16-19)
Duminică 18 oct. (interval orar 9-12)
Vineri 23 oct. (interval orar 18-20)
Duminică 25 oct. (interval orar 9-12)
Duminică 1 nov. (interval orar 9-12)
6 ore activitate independentă
Sâmbătă 7 nov. Evaluare (interval orar 10-12)

FORMATOR: prof. Cristina-Iulia GÎLĂ – ambasador eTwinning
CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care este interesat de tematică

 

APLICAȚII GOOGLE UTILIZATE ÎN EDUCAȚIE – curs încheiat

Una dintre platformele educaționale care asigură în acest moment desfășurarea online a procesului de predare-învățare-evaluare este cea pusă la dispoziție de Google. Cunoașterea și folosirea corectă  a tuturor resurselor pe care le are platforma, îi poate ajuta pe  cei care o folosesc să optimizeze procesele de predare-învățare și să încorporeze tot mai mult gândirea critică, comunicarea, colaborarea și creativitatea în procesul de învățare al elevilor.

Cursul va avea mai ales activități practice și, dintre toate resursele platformei, se va pune accentul pe lucrul în Classroom, respectiv pe folosirea aplicației Meet.

DURATA CURSULUI: 30 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
Cele 30 de ore implică 11 întâlniri, de câte 2 ore pe zi, în octombrie 2020, zilele de:12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26
Interval orar de conectare online   19,00-21,00

FORMATOR: Adina PIȚIGOI