Cursuri în derulare

Mindfulness prin joc de rol – curs în derulare

Cursul vizează cultivarea aptitudinilor necesare profesorilor pentru a îmbunătăți contextul emoțional din sălile de clasă/din mediul online, ca premisă a progresului școlar. De asemenea, vor privi mai în profunzime relațiile interumane, fie că este vorba de cele de tip elev-elev, fie de tip elev-profesor și vor găsi soluții pentru îmbunătățirea contextului emoțional în procesul de predare-învățare. Dintre conținuturile abordate amintim: Mindfulness prin joc de rolArta emoțională a predăriiMentalitatea deschisă în activitatea didactică.

DURATA CURSULUI: 24 de ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: noiembrie 2020
Cele 24 de ore implică 9 întâlniri online, de câte 2 ore pe zi, conform calendarului afișat mai jos:

Duminică, 15 nov. (interval orar 10.00-12.00)
Luni, 16 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Joi, 19 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Vineri, 20 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Sâmbătă, 21 nov. (interval orar 10.00-12.00)
Luni, 23 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Joi, 26 nov. (interval orar 18.00-20.00)
Vineri, 27 nov. (interval orar 18.00-20.00)
6 ore activitate independentă
Sâmbătă, 28 nov. Evaluare (interval orar 10.00-12.00)

PUBLIC ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul preuniversitar
FORMATOR: prof. Corina CUȘA, grad didactic I, certificare Mindfulness, formator de formatori, formator pentru adulți

CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALĂ – curs în derulare

Abordarea fiecărui modul din noul curriculum pentru ora de CONSILIERE ȘI DEZVOATARE PERSONALĂ va implica o scurtă prezentare a conceptelor fundamentale și aplicații practice care să permită o desfășurare a orei într-o manieră interactivă și atractivă pentru elevi.

DURATA CURSULUI: 24 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
17.XI (orar 18.00-20.00) 21.XI (orar 9,00-11,00) 22.XI (orar 9,00-11,00)
24.XI (orar 18,00-20,00) 28.XI (orar 9,00-11,00) 29.XI (orar 9,00-11,00)
1.XII (orar 18,00-20,00) 4.XII (orar 9,00-11,00) 5.XII (orar 9,00-11,00)

FORMATOR:  Mădălina Belcin

CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care are clasă ca diriginte sau care are această intenție; NU este cazul să vă înscrieți dacă ați participat la curs în anii anteriori.

 Predarea-învățarea-evaluarea prin gaming – curs în derulare

Cursul  asigură accesul facil la noile tendințe postmoderne care presupun dezvoltarea conținuturilor spre atingerea competențelor specifice, printr-o abordare nouă a curriculei, a metodelor tip gaming și a evaluărilor. Dintre conținuturile abordate amintim: Predarea prin jocuri educaționaleProiectarea didactică (proiectarea diferitelor tipuri de lecții și în mediul online), Evaluarea prin metode moderne. Cursul se axează pe activități practice.

DURATA CURSULUI:
 24 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: octombrie-noiembrie

Cele 24 de ore implică 9 întâlniri online, de câte 2 ore pe zi, conform calendarului afișat mai jos:
Vineri 30 oct. (interval orar 18-20)
Luni 2 nov. (interval orar 18-20)
Marți 3 nov. (interval orar 18-20)
Miercuri 4 nov. (interval orar 18-20)
Joi 5 nov. (interval orar 18-20)
Vineri 6 nov. (interval orar 18-20)
Luni 9 nov. (interval orar 18-20)
Marți 10 nov. (interval orar 18-20)
6 ore activitate independentă
Miercuri 11 nov. Evaluare (interval orar 18-20)

PUBLIC ȚINTĂ: cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, liceal
FORMATOR: Adriana Nicoleta ARGATU

Inteligența emoțională la copii și adolescenți – curs reprogramat

Public țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar
Durata: 24 de ore
Formator: Prof. consilier școlar Laura Elena SECU, coordonator CJAP, formator pentru adulți
Perioadă:  24, 25 octombrie – 7, 8, 14, 15, 21 noiembrie 2020

Competențe vizate:
1. Competențe privind identificarea strategiilor de dezvoltare a competențelor emoționale și sociale la elevi.
2. Competențe instrumental – aplicative – identificarea factorilor socio-emoționali implicați în succesul școlar.
3. Competențe în domeniul facilitării învățării la elevi prin cunoașterea caracteristicilor psihopedagogice ale acestora.

Structura cursului – 24 de ore:
•   6 ore elemente teoretice
•   16 ore aplicații (10 ore tutoriat + 6 ore activitate independentă)
•    2 ore evaluare finală

Program curs:
Sâmbătă, 24 octombrie (interval orar 9-12)
Duminică, 25 octombrie (interval orar 9-12)
Sâmbătă, 7 noiembrie (interval orar 9-12)
Duminică, 8 noiembrie (interval orar 9-12)
Sâmbătă, 14 noiembrie (interval orar 9-11)
Duminică, 15 noiembrie (interval orar 9-11)
6 ore activitate independentă pe platformă
Sâmbătă, 21 noiembrie – evaluare (interval orar 9-11)

Coordonator curs,
Prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA

eTwinning-colaborare internațională – înscrieri în desfășurare – curs încheiat

eTwinning este o platformă care promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor;
eTwinning este o parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport.

DURATA CURSULUI: 24 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: octombrie-noiembrie
Cele 24 de ore implică 7 întâlniri online, de câte 2-3 ore pe zi, conform calendarului afișat mai jos:

Vineri 16 oct. (interval orar 18-20)
Sâmbătă 17 oct. (interval orar 16-19)
Duminică 18 oct. (interval orar 9-12)
Vineri 23 oct. (interval orar 18-20)
Duminică 25 oct. (interval orar 9-12)
Duminică 1 nov. (interval orar 9-12)
6 ore activitate independentă
Sâmbătă 7 nov. Evaluare (interval orar 10-12)

FORMATOR: prof. Cristina-Iulia GÎLĂ – ambasador eTwinning
CINE POATE PARTICIPA: orice cadru didactic care este interesat de tematică

 

APLICAȚII GOOGLE UTILIZATE ÎN EDUCAȚIE – curs încheiat

Una dintre platformele educaționale care asigură în acest moment desfășurarea online a procesului de predare-învățare-evaluare este cea pusă la dispoziție de Google. Cunoașterea și folosirea corectă  a tuturor resurselor pe care le are platforma, îi poate ajuta pe  cei care o folosesc să optimizeze procesele de predare-învățare și să încorporeze tot mai mult gândirea critică, comunicarea, colaborarea și creativitatea în procesul de învățare al elevilor.

Cursul va avea mai ales activități practice și, dintre toate resursele platformei, se va pune accentul pe lucrul în Classroom, respectiv pe folosirea aplicației Meet.

DURATA CURSULUI: 30 ore
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
Cele 30 de ore implică 11 întâlniri, de câte 2 ore pe zi, în octombrie 2020, zilele de:12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26
Interval orar de conectare online   19,00-21,00

FORMATOR: Adina PIȚIGOI