Biblioteca/CDI

De ce mint copiii?

Cum pot încuraja părinții sinceritatea

Ekman, Paul

București: Editura Trei, 2009

Minciunile dau naștere neîncrederii, pot distruge relații și corodează apropierea dintre oameni. Însă, atunci când minciuna este spusă de un copil, ce trebuie să facem din postura de părinte sau profesor?

Paul Ekman, profesor de psihologie la University of California Medical School din San Francisco, în lucrarea De ce mint copiii? Cum pot încuraja părinții sinceritatea, încearcă să analizeze acest fenomen la vârsta copilăriei și, totodată, să ofere soluții pentru a reduce riscul apariției minciunii la cei mici.

Ceea ce este diferit la acest studiu reprezintă implicarea unui copil în analiza fenomenului, autorul lăsându-și propriul fiu, Tom, în vârstă de 17 ani, să-și exprime opiniile față de minciună.

Cartea generează o serie de întrebări constructive, de mare interes pentru subiectul abordat, precum: Ce trebuie să facem ca părinți? Cum putem păstra încrederea și să încurajăm sinceritatea, fără să fim invazivi și să permitem copiilor noștri intimitate și autonomie pe măsură ce cresc?

Răspunsurile nu urmăresc numai latura științifică, ci aduc în prim-plan și argumentele copiilor, prin vocea lui Tom, argumente bine structurate, practice și, uneori, având o doză de amuzament. Însă, studiul se axează pe întrepătrunderea dintre încredere și minciună, concluzionându-se că adulții nu ar trebui să renunțe la credințele lor în ceea ce este corect, dar trebuie, de asemenea, să-și trateze copiii într-un mod care să le permită să știe că le poate fi încredințat adevărul (…) [ei] încep cu încrederea copilului, dar, pe măsură ce acesta crește, trebuie să o câștige”.

Cartea se regăsește în fondul psihopedagogic al Casei Corpului Didactic Constanța și poate fi consultată de către toate cadrele didactice în timpul orelor de program.

GDE Error: Unsupported File Type (jpg)

Fractalii și timpul social

Gavriluță, Nicu

Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2003

 

Timpul social românesc are actualmente o realitate foarte mobilă, schimbătoare (…) Faptul acesta ne provoacă interesul și curiozitatea științifică, orientându-ne către o perspectivă de cercetare inter-, trans- și multidisciplinară. Probabil că ea va defini, ordona și articula viața socială a mileniului trei.

Pornind de la aceste idei, Nicu Gavriluță, profesor în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, și autorul prezentului volum, a încercat redefinirea raportării omului modern față de conceptele de timp, durată, perioadă. Astfel, sociologul a introdus în spațiul românesc o noțiune nouă – aceea de timp fractalic, combinând două elemente distincte: fractalul matematic și timpul social.

Care este utilitatea acestei teze propuse de către autor?

În primul rând, o mai bună înțelegere a viziunii umane asupra timpului, adică ”a fracturării, concurenței și multidimensionalității formelor de timp social”.

În al doilea rând, explicarea, din punct de vedere antropologic, al unor sintagme precum durată, eternitate, pre-timp (categorii temporale clasice).

În ultimul rând, definirea conceptului de timp virtual, generat de apariția și dezvoltarea internetului, în special în rândul tinerilor și construirea unor lumi diferite, atemporale, racordate la realitățile proprii, desacralizate.

În ce măsură suntem înzestrați cu tehnici și pârghii pentru a înțelege aceste lumi noi, virtuale și totodată actuale în mentalul societății românești?

Lucrarea de față reprezintă, deci, un incipit în cadrul investigațiilor noastre cu privire la o mai corectă înțelegere a tinerelor generații și a timpului lor multifațetat și fracturat de lumile virtuale, în cadrul cărora sunt construite identități noi; astfel, este un instrument necesar atât pentru psihologi și profesori, cât și pentru părinții interesați.

Cartea se regăsește în fondul psihopedagogic al Casei Corpului Didactic Constanța și poate fi consultată de către toate cadrele didactice în timpul orelor de program.

 

Lectură plăcută!

Vrăjitoarea trebuie să moară. Psihologia basmului

Cashdan, Sheldon

București: Editura Trei, 2009

Oglindă, oglinjoară,

Cine e cea mai frumoasă din țară?

Cu mic, cu mare, fiecare dintre noi ne amintim celebra întrebare pe care regina i-a adresat-o oglinzii fermecate și care a reprezentat un factor declanșator al intrigii din basmul Albă ca Zăpada. Nu există copil care să nu cunoască povești precum Cenușăreasa, Frumoasa din pădurea adormită, Scufița Roșie sau Prințul Broscoi. Basmele ne-au însoțit încă din prima parte a vieții noastre și ne-au stabilit reperele morale de mai târziu, numărându-se printre primii dascăli pe care i-am avut.

Sheldon Cashdan, profesor emerit la Universitatea Massachusetts, a dedicat acest volum psihologiei basmelor și modului în care acestea îi ajută pe cei mici să descopere societatea și să își însușească corect dualitatea dintre bine și rău.

Structurându-și lucrarea în capitole ce explorează principalele teme din basme (răutate, vanitate, lăcomie, invidie, aviditate, lene etc.), autorul parcurge cronologic traiectoria acestor povești moralizatoarea, explicând rădăcinile lor și, totodată, sugerând o ipoteză interesantă cu privire la metamorfozarea basmului în secolul al XXI-lea.

Așa cum afirmă și autorul în prefața lucrării, s-au urmărit trei obiective principale: un mod inedit de interpretare a basmului, folosindu-se de cele șapte păcate ale copilăriei, înțelesurile ascunse din spatele poveștii și readucerea în discuție a unor basme pierdute ce fac parte din arta povestirii.

Cartea abordează subiectele amintite anterior într-un limbaj accesibil pentru cititor, deloc greoi, și poate deveni un îndrumar pentru părinți și pentru profesori, deopotrivă. Cashdan desființează toate preconcepțiile despre basm și își clădește discursul pe baza unor întrebări pertinente și corect formulate: de la De ce declanșează basmele reacții atât de puternice la ani de zile după ce au fost auzite pentru prima oară?, până la Ce se află în spatele durabilei lor atracții?

Dinamica fundamentală – binomul bine-rău – a basmelor este reinventată în funcție de aceste întrebări și ajută la renașterea poveștilor pentru copii în noul mileniu.

Cartea se regăsește în fondul psihopedagogic al Casei Corpului Didactic Constanța și poate fi consultată de către toate cadrele didactice în timpul orelor de program.

Lectură plăcută!

 

CDI

In Libro Veritas!

Casa Corpului Didactic din Constanța s-a înființat în anul 1970, atunci când au fost puse bazele și bibliotecii instituției, frecventată atât de cadrele didactice din județ, cât și de alte persoane interesate.

Primul său sediu a fost în Str. Fr. Engels, nr. 14, astăzi Str. Mihai Eminescu, loc special din punct de vedere al amplasamentului, cât și al arhitecturii. Casele corpului didactic s-au desființat în anul 1986, dar biblioteca a continuat să existe, ca fond înghețat, în administrarea Liceului Pedagogic, la dispoziția cadrelor didactice, depozitată într-un spațiu oferit de biblioteca actualei Universități din Constanța. După 1990, odată cu reînființarea caselor corpului didactic, biblioteca C.C.D. a beneficiat de parterul fostei Case a Învățătorului Dobrogean, din Str. Ștefan cel Mare, nr. 13. Această nouă locație din imediata apropiere a Inspectoratului Școlar Județean și a Colegiului Național Mircea cel Bătrân, a favorizat o activitate intensă a bibliotecii, asigurând o frecvență mare de utilizatori. În vara lui 2004, biblioteca C.C.D. a fost mutată în cadrul Palatului Copiilor din Constanța, acolo unde se află și astăzi.

Biblioteca are în patrimoniul său un număr de peste 40.000 de volume, actualizat periodic. Colecția de bază este reprezentată de cartea de psihologie, pedagogie, didactică, având în vedere obiectivele instituției, de carte ce sprijină activitatea instructiv-educativă din învățământul preuniversitar. De aici și denumirea bibliotecii C.C.D. de “bibliotecă pedagogică”.

Colecțiile bibliotecii sunt așezate în sistem-depozit, pe formate, la toate clasele C.Z.U., cu excepția clasei 159.9 Psihologie și 37 Educație. Învățământ, unde dispunerea este sistematico-alfabetică. Există un număr de 398,15 metri liniari de rafturi, ce găzduiesc colecțiile. Cataloagele bibliotecii sunt cele tradiționale (alfabetic, sistematic, topografic, precum și analitic). De asemenea, biblioteca găzduiește și un număr impresionant de manuale și lucrări de grad în vederea consultării lor de către profesori.

Activitatea de bază o reprezintă asistența cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar, în nevoia acestora de informare profesională și personală, punerea la dispoziție de documente la împrumut, întocmirea de bibliografii. Sunt organizate expoziții de carte în cadrul aniversărilor culturale, sociale, profesionale, întâlniri cu scriitori și prezentări de carte. De asemenea, au loc stagii de formare continua în domeniul biblioteconomiei și informatizării.

 

Documentarist Petrov Flavia Alexandra

Scurt Istoricrepere Legislative
Scurt Istoricrepere Legislative
scurt_istoricrepere_legislative.pdf
199 KiB
168 Downloads
Details
Om 5556 2011 Rof Cdi Biblioteca
Om 5556 2011 Rof Cdi Biblioteca
om_5556_2011_rof_cdi_biblioteca.pdf
197 KiB
142 Downloads
Details

 

Om 5556 2011 Rof Cdi Biblioteca
Om 5556 2011 Rof Cdi Biblioteca
om_5556_2011_rof_cdi_biblioteca.pdf
197 KiB
142 Downloads
Details
Scurt Istoricrepere Legislative
Scurt Istoricrepere Legislative
scurt_istoricrepere_legislative.pdf
199 KiB
168 Downloads
Details