CRED

Proiectul CRED – despre puterea nemăsurată a lui #împreună și despre aritmetica sinergiei

 

 

ANUNȚ SELECŢIE CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVESITAR, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE DE FORMARE ACREDITATE CRED – 09.03.2021

 

Casa Corpului Didactic Constanța organizează  o nouă sesiune de înscriere a cadrelor didactice care predau în învățământul gimnazial pentru programul de formare din cadrul Proiectului  „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Detalii aici.

* Documentele necesare pentru dosarul de înscriere au fost transmise pe adresele de email ale unităților de învățământ.

SELECȚIE CADRE DIDACTICE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURILE CRED

 

SELECȚIE FORMATORI CRED – 3.11.2020

CASA CORPULUI DIDACTIC  BUZĂU anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de experți formatori în regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Cod SMIS 2014+: 118327

Anunț

Cerere

Declarație de disponibilitate

SELECȚIE EXPERȚI RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU anunță organizarea selecţiei naționale pentru ocuparea  unor  posturi de experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei,

în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED

Cod SMIS 2014+: 118327

Anunț CCD Buzău

Cerere de înscriere

Declarație de disponibilitate

Fișa descriptivă a resursei propuse

Portofoliu

Grilă de evaluare

ÎNSCRIERE EXPERȚI RED

În perioada 26 august – 10 septembrie 2020 se organizează selecție națională de experți realizare Resurse Educaționale Deschise.

Anunțurile de selecție se găsesc pe paginile web ale fiecărui CCD partener în proiect

Detalii

CREATORI DE EDUCAȚIE

Dragi colegi,
Vă aducem la cunoștință că perioada de înscriere la a doua ediție a Selecției Naționale de bune practici “Creatori de Educație” din cadrul Proiectului “Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED s-a prelungit până la data de 5 iulie 2020.
Vă prezentăm un sumar al celor mai importante momente din calendarul selecției:
– 4 mai – 5 iulie 2020: înscrierea propunerilor de bune practici;
– 6 iulie – 31 iulie 2020: validarea online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise;
– 1 august – 31 august 2020: selecția modelelor de bune practici.
Regăsiți mai multe detalii pe site-ul selecției, www.creatorideeducatie.ro

ANUNȚ

privind selecția grupului țintă, cadre didactice din învățământul gimnazial

Etapa a II-a de selecție a cadrelor didactice pentru disciplinele: matematică, limba și literatura română, limba și literatura engleză, limba și literatura francezăcadre didactice titulare care nu au depus dosar de înscriere în prima etapă de selecție și cadre didactice cu statut de suplinitor calificat

Etapa de selecție a cadrelor didactice pentru disciplinele: fizică, biologie și istoriecadre didactice titulare și cadre didactice cu statut de suplinitor calificat

Conform Adresei MEC nr. 2588/CRED/21.01.2020, pentru îndeplinirea procedurii de selecție a cadrelor didactice, unitățile de învățământ vor parcurge următoarele etape:

  1. transmiterea, pe adresa de e-mail a Casei Corpului Didactic Constanța, ccd.cta@gmail.com, a ANEXEI 4-1 – Tabel centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la cursul ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial’’ – în format scanat, semnată și ștampilată de directorul unității școlareîn perioada 10.02.2020 – 20.02.2020;
  2. depunerea, la sediul CCD Constanța, Centrul de Documentare și Informare, a următoarelor documente:
  • dosarele de înscriere ale cadrelor didactice din unitatea școlară, organizate pe discipline, însoțite de:
  • Anexa 4-1 (în original),
  • Copie ”conform cu originalul” a procesului verbal din ședința Consiliului Profesoral,
  • Copie ”conform cu originalul” a procesului verbal din ședința Consiliului de Administrație în care s-a realizat selecția cadrelor didactice la nivelul unității – în perioada 24.02.2020 – 13.03.2020 (în programul: luni-joi, interval orar 10.00-13.00).

NOTĂ

Informațiile detaliate cu privire la parcurgerea etapelor de selecție, documentele de înscriere și modul de întocmire a dosarului cursanțului vor fi transmise de CCD Constanța pe adresele de e-mail ale tuturor unităților școlare care au clase de nivel gimnazial, până la data de 05.02.2020.

Adresa MEC

Anunt selectie

Calendar selectie

Anexa 4_1

CORRIGENDUM – 10.12.2019

Modificarea calendarului din apelul de selecție formatori .

Detalii aici.

SELECTIE FORMATORI CRED – 19.11.2019

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori pentru regiunea Sud-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU
„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Anunt selectie – detalii

SELECȚIE CADRE DIDACTICE – 13.09.2019

În această etapă, la nivelul județului Constanța, se va organiza selecția cadrelor didactice pentru disciplinele matematică, limba și literatura română, limba și literatura engleză, limba și literatura franceză.

Atașăm următoarele documente:

ANUNȚ ÎNCEPERE FORMARE – 22.07.2019

Conform adresei nr 1758/CRED/18.07.2019, formarea cadrelor didactice din învățământul primar va începe pe data de 02.09.2019.

Detalii  aici

SELECTIE CADRE DIDACTICE – 05.06.2019

Selecție cadre didactice din învățământul primar din județele BRĂILA, BUZĂU, CONSTANȚA, GALAȚI, TULCEA, VRANCEA, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toţi”. Formare nivel II – învățământ primar”, acreditat de Casa Corpului Didactic Buzău în cadrul proiectului “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED

Calendar

Criterii de selectie

SELECTIE EXPERTI CRED – 29.10.2018

Rezultatul probei de verificare a eligibilităţii administrative a concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi” – CRED – actualizat 22.11.2018

Anunt selectie experti externi

SELECTIE FORMATORI CRED – 28.08.2018

CASA CORPULUI DIDACTIC Buzău, anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-EST în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi” – CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Anunt selectie

Anexe