Formare

Pentru actualizarea bazei de date cu responsabilii cu  formarea continuă din unitățile de învățământ completați formularul atașat – termen limită 23.10.2020

https://forms.gle/K7YFEhyK8mao5PHr7