Misiune, Viziune, Valori

Motto: Mă formez, deci exist

MISIUNEA

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, ale Pactului Naţional pentru Educaţie, cu strategiile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cupoliticile Programului de guvernare pe anii 2009-2012, cap.5, „Educaţie”, privind redresarea sistemului de învăţământ şi cu proiectul managerial al ISJ Constanţa, Casa Corpului Didactic Constanţa are misiunea, derivată din motoul declarat, de a colabora la implementarea politicilor educaţionale în învăţământul preuniversitar constănţean.

Pentru asigurarea calităţii în educaţie, prioritate naţională pentru învăţământul preuniversitar, precum şi pentru asigurarea calităţii standardelor de dezvoltare personală şi profesională a cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic, ca furnizor de formare, are rolul de a implementa, de a derula şi monitoriza ofertele de formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare, într-un cadru flexibil, adaptat nevoilor sociale, metodologice şi educaţionale ale acestora şi în acord cu cerinţele Uniunii Europene.

De asemenea, Casa Corpului Didactic iniţiază, derulează sau finalizează proiecte, programe şi parteneriate cu furnizori de educaţie locali, naţionali şi internaţionali, concentrându-se pe valorificarea şi valorizarea valenţelor formative ale personalului didactic preuniversitar.

Deviză: „Marea schimbare vine din interior”

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic se doreşte a se constitui într-un centru performant de formare şi dezvoltare a resurselor umane din învăţământul preuniversitar. De aceea, va continua să acţioneze pentru transformarea sistemului educaţional într-unul flexibil şi deschis în permanenţă spre cerinţele comunităţii şcolare şi spre nevoile societăţii civile, din perspectiva unei descentralizări eficiente şi a unui management centrat pe calitate şi transparenţă.

Casa Corpului Didactic urmăreşte să îşi consolideze calitatea de instituţie compatibilă cu nevoile de educaţie permanentă, realizată prin programe de perfecţionare şi formare continuă. În acest sens, principalele direcţii strategice sunt orientate spre activităţi concrete, cu rolul de a ameliora dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar constănţean.

De asemenea, Casa Corpului Didactic urmăreşte să îşi menţină calitatea de furnizor de formare credibil, prin elaborarea şi gestionarea de proiecte, parteneriate europene şi naţionale cu instituţii abilitate în domeniul dezvoltării profesionale.