Cum beneficiez de formare continuă

Inscriere cursuri CCD

2021-2022

MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL PENTRU O ȘCOALĂ EUROPEANĂ – înscrieri în derulare

ÎNREGISTRAREA ȘI GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ A PERSONALULUI – înscrieri în derulare

CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALĂ – înscrieri încheiate

Profesor și Părinte AZI – înscrieri încheiate

ȘAHUL ÎN ȘCOALĂ – înscrieri încheiate

PREDAREA OPȚIONALULUI ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE” – înscrieri încheiate

2020-2021

Programul „Starea de bine a profesorului: o călătorie conștientă – înscrieri încheiate

PREDAREA OPȚIONALULUI ”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE” – înscrieri încheiate

PREVENȚIE ȘI ABANDON ȘCOLAR – înscrieri la sediul CCD

ÎNTOCMIREA ȘI GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE EVIDENȚĂ A PERSONALULUI  – înscrieri încheiate

DEFINITIVAT ȘI TITULARIZARE – PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ – înscrieri încheiate

MANAGEMENTUL BIBLIOTECII ȘCOLARE ÎN ERA DIGITALIZĂRII   – înscrieri încheiate

GRUPA 2 (PDTP) Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar – înscrieri încheiate

INSTRUMENTE DIGITALE DE EVALUARE – înscrieri încheiate

DIGITALIZAREA  COMPARTIMENTULUI  ADMINISTRATIV – înscrieri încheiate

e-Educația timpurie (Utilizarea  instrumentelor digitale) – înscrieri încheiate

Starea de sănătate a elevilor și acordarea primului ajutor – înscrieri încheiate

Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar — înscrieri încheiate

Întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului – înscrieri încheiate

Definitivat și titularizare – Psihopedagogie specială – înscrieri încheiate

Nonformal în educație. Educație out-door – înscrieri încheiate

Strategii educaționale incluzive  -înscrieri încheiate

Predarea opționalului ”Educație pentru sănătate” – se reprogramează

MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL  PENTRU O ȘCOALĂ EUROPEANĂ – înscrieri încheiate

Aspecte teoretice și practice ale lecției de educație fizică și sport –  înscrieri încheiate

Aplicații Google utilizate în educație – înscrieri încheiate

Strategii didactice pentru un traseu metodic optim — înscrieri încheiate

Mindfulness prin joc de rol – înscrieri încheiate

Utilizarea Microsoft 365 în educație – înscrieri încheiate

Consiliere si dezvoltare personala (Consiliere si orientare) – înscrieri încheiate

Predarea-învățarea-evaluarea prin gaming – înscrieri încheiate

Crearea testelor computerizate – înscrieri încheiate

Aplicații Google utilizate în educație – înscrieri încheiate

eTwinning – colaborare internațională  – înscrieri încheiate

Inteligență emoțională la copii și adolescenți – se reprogramează

Prevenție și abandon școlar – înscrieri încheiate

Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare

a creditelor profesionale transferabile

OM 3638 – Standarde formare continuă pentru personal cu funcții de conducere

OM 4476_PROFESOR – Standarde formare continuă profesori

OM 4476_AUXILIAR – Standarde formare continuă didactic auxiliar

OMEC5967_2020

Informare recunoaștere/echivalare programe speciale

Pentru echivalarea creditelor  transferabile obținute prin activitățile de formare continuă, finalizate în anul școlar 2019-2020, conform  Ordinului 5562 din 7 octombrie 2011 (Art. 8 din Metodologie), sunteți așteptați la CCD Constanța, str. Soveja nr.17, SALA STAGII, conform programului de mai jos:
Luni, 21 septembrie, între orele 9-15,30
Marți, 22 septembrie, între orele 9-15,30
Joi, 24 septembrie, între orele 9-17
Marți, 29 septembrie, între 9-17

Important! Responsabilul cu formarea continuă va veni la CCD cu următoarele documente (vezi modele la https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=43790.0) :

1. Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare
2. Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii în conformitate cu originalele diplomelor sau declarația pe propria răspundere)
3. Fişa evaluare – pentru fiecare cerere depusă
4. Procesul-verbal.

prof. metodist Lavinia Popescu